چگونه می توان فعالیت آب را کاهش داد؟
چگونه می توان فعالیت آب را کاهش داد؟
Anonim

دو راه اصلی برای کاهش فعالیت آب در غذاها از جمله خشک کردن یا اضافه کردن نمک یا شکر به ببند اب مولکول ها. خشک کردن با هوای گرم - برای غذاهای جامد مانند سبزیجات، میوه ها و ماهی استفاده می شود. خشک کردن با اسپری - برای مایعات و نیمه مایعات مانند شیر استفاده می شود. خشک کردن با خلاء -- برای مایعاتی مانند آب میوه استفاده می شود.

با توجه به این موضوع، نمک چگونه فعالیت آب را کاهش می دهد؟

نمک به عنوان یک نگهدارنده موثر است زیرا باعث کاهش آن می شود فعالیت آبی از غذاها نمک توانایی کاهش فعالیت آب تصور می شود که به دلیل توانایی یون های سدیم و کلرید برای ارتباط با اب مولکول ها (فنهما، 1996؛ پاتر و هوچکیس، 1995).

همچنین ممکن است سوال شود که فعالیت کم آب به چه معناست؟ بدون قید اب فشار بخار را اعمال می کند که می تواند برای تعیین فساد میکروبی، پایداری شیمیایی و فیزیکی استفاده شود. در رابطه با کاپ کیک، الف فعالیت آبی اندازه گیری 0.5 یا پایین تر به این معنی است احتمال رشد میکروبی بسیار زیاد است کم.

در نتیجه، چه چیزی فعالیت آب را تغییر می دهد؟

فعالیت آب بسیار وابسته به دما است درجه حرارت فعالیت آب را تغییر می دهد به واسطه تغییر می کند که در اب الزام آور، تفکیک اب حلالیت املاح در اب ، یا وضعیت ماتریس. اکثر مواد غذایی با رطوبت بالا ناچیز هستند تغییر دادن با دما

چگونه فعالیت آب را آزمایش می کنید؟

آ تست فعالیت آب با قرار دادن نمونه در یک ظرف اندازه گیری مهر و موم شده کار می کند. هنگامی که فشار بخار از اب در ماده و اب در هوا به حالت تعادل می رسد، رطوبت نسبی هوای اطراف نمونه برابر است فعالیت آبی از نمونه

توصیه شده: