کارتریج در تفنگ چیست؟
کارتریج در تفنگ چیست؟

تصویری: کارتریج در تفنگ چیست؟

تصویری: کارتریج در تفنگ چیست؟
تصویری: چطوری سلاح M1 رو خشاب گذاری کنیم 2023, دسامبر
Anonim

آ کارتریج یا گرد نوعی از پیش مونتاژ شده است اسلحه گرم بسته بندی مهمات یک گلوله (گلوله، گلوله، یک ماده پیشران (معمولاً پودر بدون دود یا پودر سیاه) و یک دستگاه احتراق (پرایمر) در یک محفظه فلزی، کاغذی یا پلاستیکی که دقیقاً برای قرار گرفتن در اتاقک لوله ساخته شده است.

همچنین بدانید که قسمتی از تفنگ و فشنگ تپانچه چیست؟

کارتریج رفتن به اتاق a اسلحه گرم ، در حالی که گلوله ها از پوزه بیرون می روند. آ گلوله تنها یکی بخش از یک کارتریج به این مهمات استفاده شده در الف تفنگ یا تفنگ دستی a نامیده می شود کارتریج (یا فلزی کارتریج ) دو نوع کلی وجود دارد کارتریج ها امروز موجود است: centerfire andrimfire.

همچنین فرق گلوله و فشنگ چیست؟ به عنوان اسامی the تفاوت بین کارتریج و گلوله این است که کارتریج (اسلحه گرم) بسته متشکل از گلوله پرایمر و پوشش حاوی باروت. یک دور مهمات () در حالی که گلوله پرتابه ای است که معمولاً فلزی است و از تفنگ با سرعت زیاد شلیک می شود.

همچنین باید بدانید که کارتریج تفنگ چگونه کار می کند؟

وقتی ماشه a را می کشید تفنگ ، یک مکانیزم فنری یک پین فلزی را به انتهای پشتی می کوبد کارتریج ، شعله ور شدن بار کوچک انفجاری در پرایمر. سپس پرایمر، پیشران را مشتعل می کند - ماده منفجره اصلی که حدود دو سوم یک نمونه معمولی را اشغال می کند. کارتریج جلد.

اولین تپانچه ای که از فشنگ استفاده کرد چه بود؟

.22 کوتاه، در سال 1857 برای اولین هفت تیر S&W، بود اولین متالیک آمریکایی کارتریج به این توسعه کلاه BB بود استفاده كردن گلوله بینی گرد (RN) a29. هنوز هم در سراسر جهان و در بازی های المپیک برای آتش سریع استفاده می شود تپانچه رویداد.

توصیه شده: