مراقبت های بهداشتی Aidet چیست؟
مراقبت های بهداشتی Aidet چیست؟

تصویری: مراقبت های بهداشتی Aidet چیست؟

تصویری: مراقبت های بهداشتی Aidet چیست؟
تصویری: 5 لحظه برای بهداشت دست 2023, دسامبر
Anonim

AIDET ® یک چارچوب ارتباطی برای مراقبت های بهداشتی متخصصان برای برقراری ارتباط با بیماران و یکدیگر به گونه ای که اضطراب بیمار را کاهش دهد، انطباق بیمار را افزایش دهد و نتایج بالینی را بهبود بخشد.

به همین ترتیب ممکن است بپرسید، Aidet در مراقبت های بهداشتی به چه معناست؟

پنج مبانی ارتباطات گروه Studer AIDET® است، مخفف عبارت تصدیق، معرفی، مدت زمان، توضیح و تشکر شما.

علاوه بر این، چه کسی Aidet را توسعه داد؟ مخفف AIDET (اعتراف، معرفی، مدت، توضیح، تشکر) یک مدل ارتباطی مبتنی بر شواهد است ایجاد شده توسط گروه Studer برای بهبود ارتباطات کلامی و غیر کلامی در بیمارستان ها.

به این ترتیب هدف آیدت چیست؟

AIDET چارچوبی برای کارکنان شارپ برای ارتباط با بیماران و خانواده های آنها و همچنین با یکدیگر است. همچنین می‌توان از آن برای برقراری ارتباط با سایر کارکنان و همکاران استفاده کرد، به‌ویژه زمانی که در حال ارائه خدمات داخلی هستیم.

آیدت بعلاوه قول چیست؟

AIDET Plus PromiseSM مخفف عبارت Acknowledge, Introduce, Duration, Explanation, and Thank You است. این وعده از AIDET ® می تواند در هر مقطعی در چارچوب گنجانده شود و به بیمار/مشتری ارائه می دهد. تعهد به مراقبت عالی یا تجربه ای مثال زدنی.

توصیه شده: