نمرات آزمون وکسلر چگونه است؟
نمرات آزمون وکسلر چگونه است؟

تصویری: نمرات آزمون وکسلر چگونه است؟

تصویری: نمرات آزمون وکسلر چگونه است؟
تصویری: جیمز فلین: چرا ضریب هوشی ما از نیاکانمان بیشتر است؟ 2023, دسامبر
Anonim

مقیاس نمرات محدوده بین 1 تا 19، میانگین دامنه 8 تا 12 است. این تست های وکسلر همگی شامل زیر آزمون‌های مختلفی هستند که به دو حوزه توانایی‌های کلامی و عملکردی (ضریب هوشی کلامی و بهره هوشی عملکردی) تقسیم می‌شوند. برای IQ و شاخص نمرات میانگین 100 است، با 15 امتیاز نشان دهنده 1 انحراف معیار (SD).

بر این اساس، مقیاس وکسلر چگونه هوش را اندازه گیری می کند؟

این مقیاس هوش وکسلر هست یک هوش آن را تست کنید می توان هم برای کودکان و هم برای بزرگسالان تجویز شود. توسعه یافته توسط دکتر دیوید وکسلر ، یک روانشناس بالینی با بیمارستان Bellevue، در سال 1939، آزمایشات اندازه گرفتن توانایی فرد برای "انطباق و حل سازنده مشکلات در محیط"، به عنوان وکسلر تعریف شده است.

علاوه بر موارد فوق، میانگین نمره در آزمون مدرن وکسلر چقدر است؟ این وکسلر ترازو یک استاندارد را ارائه می دهد نمره با یک منظور داشتن از 100 و الف انحراف معیار از 15.

با در نظر گرفتن این موضوع، میانگین نمره در آزمون هوش وکسلر چقدر است؟

این میانگین امتیاز برای تست 100 است و هر کدام نمره از 90 تا 109 در نظر گرفته می شود میانگین محدوده هوش نمره از 110 تا 119 به عنوان High در نظر گرفته می شود میانگین به برتر نمرات محدوده بین 120 تا 129 و هر چیزی بیش از 130 بسیار برتر در نظر گرفته می شود.

آیا تست وکسلر دقیق است؟

تحقیقات نشان داده است که تست وکسلر یکی از خوش طراحی ترین هاست تست ها برای سنجش هوش با این حال، مانند بسیاری از تست ها از این طبیعت هستند، تست ها فقط به عنوان هستند قابل اعتماد به عنوان شخصی که آنها را می دهد.

توصیه شده: