فهرست مطالب:

آیا می توانید بتن ترک خورده را بپوشانید؟
آیا می توانید بتن ترک خورده را بپوشانید؟

تصویری: آیا می توانید بتن ترک خورده را بپوشانید؟

تصویری: آیا می توانید بتن ترک خورده را بپوشانید؟
تصویری: ملات خودتراز شونده 2023, نوامبر
Anonim

پوشش بدون چربی ضعیف بتن فقط یک اصلاح موقت است گزینه دیگر این است که یک روکش ضخیم تر گذاشته و سطح جدید را به آرامی خشک کنید. برای خشک شدن آهسته، مسیر ورودی را با مواد مرطوب و قابل تنفس بپوشانید. مواد را مرطوب نگه دارید تا رطوبت اضافی برای آن فراهم شود بتن برای جذب

در این راستا آیا می توانید بتن ترک خورده را مجدداً روکش کنید؟

تا زمانی که بقیه مسیر شما سالم باشد (بدون بریدگی، فرو رفتن یا فرو ریختن)، تو می توانی آنها کوچک را جایگزین کنید ترک ها با صاف بتن سطح با استفاده از یک کیفیت بالا دوباره ظاهر شدن محصولی مانند Quikrete's بتن بازسازی کننده.

همچنین ممکن است سوال شود که چگونه بتن روکش دار را تعمیر می کنید؟ جیسون کامرون و خدمه ایوان و پله های بتنی در حال خرابی را تعمیر می کنند.

  1. معرفی. قطعات سست و باقی مانده را حذف کنید.
  2. نوار را از لبه خارج کنید. نوارهایی را که بتن جدید نمی خواهید بچسبانید.
  3. سوراخ ها را پر کنید.
  4. یک کت دوم اضافه کنید
  5. اسپری آب.
  6. از جارو بتنی تکمیل کننده استفاده کنید.
  7. بتن را وارد منافذ کنید.
  8. کت اسکیم را اضافه کنید.

همچنین بدانید آیا می توانم روی بتن موجود بتن بریزم؟

بله ، ممکن است ریختن آ بتن روکش پد بر فراز یک موجود دال شما باید ارتفاع و وزن اضافه شده روکش را در نظر بگیرید موجود ساختار روکش ها ممکن است شامل پلیمرها، سیمان پرتلند باشد بتن ، یا اپوکسی. شما باید زهکشی دال را با داشتن شیب خوب روی روکش بهبود دهید.

چگونه بتن برآمده ترک خورده را تعمیر می کنید؟

نحوه ترمیم ترک های عریض بتن

  1. ترک را با چکش و اسکنه سنگ تراشی بچرخانید تا پایه ترک عریض شود و هرگونه ماده سست از بتن قدیمی خارج شود.
  2. با استفاده از یک برس سیمی، تمام زباله ها را از ترک جدا کنید.
  3. تمام آب و زباله ها را با جاروبرقی مرطوب/خشک یا برس از شکاف جدا کنید.

توصیه شده: