فهرست مطالب:

مدیران چگونه ارزیابی می کنند؟
مدیران چگونه ارزیابی می کنند؟

تصویری: مدیران چگونه ارزیابی می کنند؟

تصویری: مدیران چگونه ارزیابی می کنند؟
تصویری: فیلم آموزشی مدیریت کارکنان و چگونگی بالا بردن بهره وری 2023, دسامبر
Anonim

عملکرد یک کارمند ارزیابی فرآیندی است که اغلب عناصر نوشتاری و شفاهی را با هم ترکیب می کند مدیریت ارزیابی و ارائه بازخورد در مورد عملکرد شغلی کارکنان، از جمله مراحل به در صورت لزوم فعالیت ها را بهبود یا تغییر دهید.

به همین ترتیب، ارزیابی مدیر چیست؟

مدیران ارزیابی‌ها معمولاً به پاسخ‌های روایی و همچنین هدف‌گذاری برای شناسایی نقاط عطف منطبق با اهداف و مقاصد سازمانی نیاز دارند. مدیران دارای دو وظیفه اصلی شغلی - نظارت بر فرآیندهای بخش و مدیریت کارمندان در بخش های خود

به همین ترتیب، چگونه کارمندان را ارزیابی می کنید؟ نحوه ارزیابی عملکرد کارکنان

 1. ارزیابی خود را به صورت کتبی آماده کنید.
 2. بازخورد خود را شخصاً ارائه دهید.
 3. ارزیابی را با اهداف کسب و کار خود مرتبط کنید.
 4. در یک گفتگوی دو طرفه شرکت کنید.
 5. مثال‌های مشخصی ارائه دهید و در مورد اعمال بحث کنید، نه نگرش‌های درک شده.
 6. بر فرصت های بهبود تاکید کنید.
 7. نگو هرگز یا همیشه.
 8. اهدافی را برای سال آینده تعیین کنید.

مدیران چگونه ارزیابی خود را می نویسند؟

شش مرحله برای تکمیل یک خودارزیابی عالی

 1. موفقیت های درخشان خود را به اشتراک بگذارید
 2. آنچه را که آموخته اید به اشتراک بگذارید
 3. چالش های خود را به اشتراک بگذارید
 4. صادق باشید.
 5. برای انجام آن به خوبی وقت بگذارید.
 6. سعی نکنید یکباره آن را کامل کنید.

چگونه از ارزیابی عملکرد منصفانه اطمینان حاصل می کنید؟

برای اطمینان از ارائه ارزیابی های منصفانه و حرفه ای، وقت بگذارید و از چند قانون پیروی کنید

 1. فعلی بمان. برای ارزیابی منصفانه و صادقانه از کارکنان، باید آنها را مطابق انتظارات خود به روز نگه دارید.
 2. انتقاد تعادل
 3. ارائه بازخورد منظم
 4. گوش کن.

توصیه شده: