اقلام غیرنقدی در صورت جریان وجوه نقد چیست؟
اقلام غیرنقدی در صورت جریان وجوه نقد چیست؟

تصویری: اقلام غیرنقدی در صورت جریان وجوه نقد چیست؟

تصویری: اقلام غیرنقدی در صورت جریان وجوه نقد چیست؟
تصویری: نحوه تهیه صورت جریان وجه نقد توسط استاد مقبلی - قسمت اول 2023, دسامبر
Anonim

در حسابداری ، اقلام غیر نقدی مالی هستند موارد مانند استهلاک و استهلاک که در درآمد خالص کسب و کار منظور می شود، اما تاثیری بر آن ندارد جریان نقدی به در سال 2017، شما یک هزینه استهلاک 500 دلاری روی درآمد ثبت می کنید بیانیه و سرمایه گذاری 2500 دلاری روی صورت جریان وجوه نقد.

با در نظر گرفتن این موضوع، معاملات غیرنقدی در صورت جریان وجوه نقد چیست؟

در حسابداری تجاری، غیر - معاملات نقدی شامل هر اقلامی که مستقیماً با انتقال پول ارتباط ندارد. هنگام تهیه یک پول نقد - بیانیه جریان ، تنها راه برای تنظیم برای غیر - معاملات نقدی از طریق روش غیر مستقیم است که اقلام قانون را از درآمد خالص شرکت کم می کند.

علاوه بر موارد فوق، نمونه هایی از معاملات غیر نقدی چیست؟ آ غیر - معامله نقدی یک قرارداد، یک امر تجاری یا رویداد اقتصادی است که در آن یک شرکت هیچ مبلغی را انجام نمی دهد. حسابداران اغلب این نوع را می نامند معامله آ " غیر -پولی معامله " یا " غیر - پول نقد مورد." مثال ها شامل استهلاک، استهلاک و استهلاک است.

همچنین ممکن است سوال شود که کالای غیر نقدی چیست؟

آ غیر - مورد نقدی دو معنی متفاوت دارد متناوباً، در حسابداری، الف غیر - مورد نقدی به هزینه ای اشاره دارد که در صورت سود و زیان ذکر شده است، مانند استهلاک سرمایه، سود یا زیان سرمایه گذاری، که شامل پول نقد پرداخت.

درآمدهای غیر نقدی چیست؟

آ غیر - پول نقد شارژ عبارت است از یک هزینه کسر یا حسابداری که شامل الف نمی شود پول نقد پرداخت. استهلاک، استهلاک، استهلاک، جبران خسارت مبتنی بر سهام، و کاهش ارزش دارایی ها رایج هستند. غیر - پول نقد هزینه هایی که کاهش می یابد درآمد اما نه پول نقد جریان می یابد.

توصیه شده: