فهرست مطالب:

چگونه اخراج را انجام می دهید؟
چگونه اخراج را انجام می دهید؟

تصویری: چگونه اخراج را انجام می دهید؟

تصویری: چگونه اخراج را انجام می دهید؟
تصویری: Ремонт на балконе Ошибки монтажа теплого пола. #37 2023, دسامبر
Anonim

نحوه انجام اخراج یا کاهش نیرو

 1. مرحله 1: کارمندان را برای انتخاب کنید اخراج .
 2. مرحله 2: از اقدامات نامطلوب/تأثیر متفاوت اجتناب کنید.
 3. مرحله 5: بسته های پایان خدمت و خدمات اضافی را تعیین کنید.
 4. مرحله 6: هدایت را اخراج جلسه.
 5. مرحله 7: به نیروی کار اطلاع دهید اخراج .

علاوه بر این، چگونه به اخراج نزدیک می شوید؟

هیچ مالک شرکتی هرگز نمی‌خواهد یک اقدام را انجام دهد اخراج.

با در نظر گرفتن این هدف، نکات زیر را در نظر بگیرید که چگونه، اگر با این سناریوی روز قیامت روبرو شدید، می‌توانید به راه درست آن را ادامه دهید.

 1. افراد مناسب را انتخاب کنید
 2. زمان آن خوب است.
 3. این کار را رو در رو انجام دهید.
 4. مهربان باش.
 5. واقعیت ها را بیان کنید.
 6. ارائه مشاوره شغلی

به همین ترتیب، چگونه می توانم به طور قانونی یک کارمند را اخراج کنم؟

 1. حساب کنید و آخرین دستمزد را بدهید.
 2. اطلاعاتی در مورد مزایا و بیمه درمانی ارائه دهید.
 3. قرارداد جدایی ایجاد کنید.
 4. یک بسته جدایی ایجاد کنید.
 5. ارائه اطلاعات در مورد بیمه بیکاری.
 6. فسخ واقعی را مدیریت کنید.

در نتیجه، در زمان اخراج چه می گویید؟

در اینجا خلاصه ای کوتاه از آنچه می تواند به نظر برسد آورده شده است:

 1. درست به داخل بپرید.
 2. توضیح دهید که چه اتفاقی افتاده است (اخراج).
 3. دلیلش را با جزئیات توضیح دهید.
 4. توضيح دهيد كه به عنوان كاركنان حفظ شده، تعهد آنها را براي فعال كردن كسب و كار ارج مي نهيد.
 5. دروغ نگو
 6. مزایای ارائه شده به کارکنان را توضیح دهید: جابجایی، اخراج و غیره.

بیشتر اخراج ها چه روزی اتفاق می افتد؟

وسط هفته: وسط هفته ( سهشنبه , چهار شنبه ، و پنج شنبه ) به طور کلی به عنوان بهترین زمان برای اخراج شخصی در نظر گرفته می شود. به نظر ظالمانه نیست که کسی را در روز دوشنبه اخراج کنید، اما همچنان به کارمندان شما در طول هفته فرصت می دهد تا جستجوی شغلی خود را آغاز کنند.

توصیه شده: