فهرست مطالب:

انتخاب سایت در کشاورزی چیست؟
انتخاب سایت در کشاورزی چیست؟

تصویری: انتخاب سایت در کشاورزی چیست؟

تصویری: انتخاب سایت در کشاورزی چیست؟
تصویری: روش بزرگ کردن آلت تناسلی کشف شد 2023, دسامبر
Anonim

مزرعه گزینش سایت فرآیند تصمیم گیری است که به این معنی است انتخاب از یک محل جایی که می خواهید محصول انتخابی خود را رشد دهید، تجارت کشاورزی خود را شروع کنید و غیره.

در اینجا، اهمیت انتخاب سایت چیست؟

گزینش سایت یکی از بیشترین ها است مهم عوامل موثر بر مدیریت پروژه های ساختمانی برای نیروگاه های شیمیایی، نیروگاه ها، کود در شرایط هند جغرافیایی محل این کارخانه کمک زیادی به موفقیت هر کسب و کار صنعتی شیمیایی دارد.

همچنین بدانید کدام یک از عوامل بیشتر تعیین می کند که چه محصولی برای سایت مناسب است؟ ویژگی های توپوگرافی زمین مانند ارتفاع، شیب، زمین و جنبه (جهت که یک زمین شیب دار)؛ و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مانند بافت، رنگ، محتوای مواد آلی، pH و سطح حاصلخیزی. تعیین خواهد کرد را محصولاتی که هستند به طور طبیعی مناسب است

سپس منظور از انتخاب سایت چیست؟

گزینش سایت نشان دهنده عملی شدن تاسیسات جدید است محل ، هم برای تجارت و هم برای دولت. گزینش سایت شامل اندازه گیری نیازهای یک پروژه جدید در برابر شایستگی مکان های بالقوه است.

معیارهای انتخاب سایت چیست؟

معیارهای انتخاب مکان مدرسه

  • ایمنی (این عوامل باید در نظر گرفته شوند)
  • محل.
  • توپوگرافی / خاک.
  • اندازه و شکل.
  • دسترسی.
  • پذیرش عمومی (فقط هیئت مدیره)

توصیه شده: