پرداختنی بدون کوپن چیست؟
پرداختنی بدون کوپن چیست؟

تصویری: پرداختنی بدون کوپن چیست؟

تصویری: پرداختنی بدون کوپن چیست؟
تصویری: کسب در آمد و فروش بیشتر در آمازون از طریق کوپن های تخفیف در روزهای خاص . نحوه‌ی ساخت کوپن کد ها 2023, نوامبر
Anonim

استفاده از یک بدون کوپن حساب ها قابل پرداخت نمودار حساب، شرکت را قادر می سازد تا دوره های حسابداری را به موقع ببندد، بدون اینکه منتظر فاکتورهای فروشنده برای دریافت موجودی باشد.

با در نظر گرفتن این موضوع، رسید بدون کوپن چیست؟

برنامه APUVR، رسیدهای بدون کوپن گزارش، برای چاپ گزارشی که تمام خریدها را فهرست می کند استفاده می شود رسیدها که برای آن مقدار دریافتی با مقدار کوپن برابری نمی کند. اطلاعات توسط چاپ شده است اعلام وصول محدوده تاریخ، و می تواند برای یک گیاه خاص یا همه گیاهان چاپ شود.

علاوه بر موارد فوق، چند نمونه از حساب های پرداختنی چیست؟ نمونه هایی از حساب های پرداختنی عبارتند از حسابداری خدمات، خدمات حقوقی، لوازم و خدمات آب و برق. حساب های پرداختنی معمولاً در ترازنامه یک شرکت تحت بدهی های کوتاه مدت گزارش می شود.

از این رو، حساب پرداختنی به چه معناست؟

حساب های پرداختنی (AP) پولی است که یک تجارت به تامین کنندگان خود بدهکار است که به عنوان بدهی در ترازنامه یک شرکت نشان داده شده است. از یادداشت ها متمایز است قابل پرداخت بدهی ها، که بدهی های ایجاد شده توسط اسناد رسمی قانونی هستند.

تفاوت فاکتور و کوپن چیست؟

یک صورتحساب از یک فروشنده صورتحساب است که توسط خریدار کالا یا خدمات از یک تامین کننده خارجی دریافت می شود. آ کوپن یک سند داخلی مورد استفاده است در یک بخش حساب های پرداختنی شرکت به منظور جمع آوری و سازماندهی اسناد و تاییدیه های لازم قبل از پرداخت به فروشنده صورتحساب.

توصیه شده: