یوبی کینون در زنجیره انتقال الکترون چه می کند؟
یوبی کینون در زنجیره انتقال الکترون چه می کند؟

تصویری: یوبی کینون در زنجیره انتقال الکترون چه می کند؟

تصویری: یوبی کینون در زنجیره انتقال الکترون چه می کند؟
تصویری: مجتمع I و II زنجیره انتقال الکترون 2023, دسامبر
Anonim

یوبی کینون (کوآنزیم Q) است یک متابولیت چربی دوست که در زنجیره انتقال الکترون جدا از نقش آن به عنوان آنتی اکسیدان و در بازسازی توکوفرول ها، در غشای پلاسمایی پروکاریوت ها، و غشای میتوکندری داخلی یوکاریوت ها.

به همین ترتیب سؤال می شود که سیتوکروم C و یوبی کینون چه وظایفی دارند؟

عملکرد کیو سیتوکروم c اکسیدوردوکتاز کاتالیز کردن انتقال الکترون از QH است.2 به سیتوکروم c اکسید شده (cyt c)، محلول در آب پروتئین ، و همزمان پروتون ها را از ماتریکس میتوکندری پمپ می کنند. کیو سیتوکروم سی اکسیدوردوکتاز یک دایمر با هر مونومر حاوی 11 زیر واحد است (شکل 18.15).

همچنین بدانید، آیا یوبی کینون یک حامل الکترون است؟ یوبی کینون پتانسیل کاهش بالاتری نسبت به ردوکتاز NADH-Q دارد. از این رو NADH-Q ردوکتاز به عنوان هر دو عمل می کند حامل الکترون و یک پمپ پروتون یوبی کینون هست یک حامل الکترون فقط؛ این یک پمپ پروتون نیست. از این رو، یوبی کینون H را افزایش نمی دهد+ غلظت در فضای بین غشایی

از این رو، یوبی کینون برای چه مواردی استفاده می شود؟

یوبی کینون یک ماده ویتامین مانند است که به طور طبیعی در بدن ساخته می شود. یوبی کینون احتمالاً در طب جایگزین به عنوان کمکی در درمان کمبود کوآنزیم Q-10 یا کاهش علائم اختلالات میتوکندری (شرایطی که بر تولید انرژی در سلول های بدن تأثیر می گذارد) مؤثر است.

CoQ در زنجیره انتقال الکترون چیست؟

کوآنزیم Q10 ( CoQ ) ضروری است الکترون و حامل پروتون در دستگاه تنفسی میتوکندری زنجیر (MRC)، انتقال الکترون ها از کمپلکس I و II تا کمپلکس III (Crane et al., 1957) و کمک به بیوسنتز ATP.

توصیه شده: