فهرست مطالب:

چگونه یک لایحه تصویب می شود؟
چگونه یک لایحه تصویب می شود؟

تصویری: چگونه یک لایحه تصویب می شود؟

تصویری: چگونه یک لایحه تصویب می شود؟
تصویری: نورمن اسپاک: چگونه به نوجوانان فراجنسیتی برای تبدیل شدن به انچه که می خواهند باشند، کمک کنیم. 2023, دسامبر
Anonim

این لایحه برای رئیس جمهور ارسال می شود

امضا و عبور را صورت حساب -ه صورت حساب می شود a قانون به اگر دو سوم نمایندگان و سناتورها از آن حمایت کنند صورت حساب ، حق وتوی رئیس جمهور لغو می شود و صورت حساب می شود a قانون . انجام دادن هیچ چیز (وتو جیبی) - اگر کنگره در جلسه باشد، صورت حساب به طور خودکار تبدیل می شود قانون بعد از 10 روز

مردم همچنین می پرسند چگونه یک لایحه پله پله تبدیل به قانون می شود؟

چگونه یک لایحه به قانون تبدیل می شود

 1. مرحله 1: ایجاد یک لایحه. اعضای مجلس یا سنا لوایحی را برای بررسی در کنگره پیش‌نویس، حمایت و معرفی می‌کنند.
 2. مرحله 2: اقدام کمیته.
 3. مرحله 3: اکشن طبقه.
 4. مرحله 4: رای دهید.
 5. مرحله 5: کمیته های کنفرانس.
 6. مرحله 6: اقدام ریاست جمهوری.
 7. مرحله 7: ایجاد یک قانون.

همچنین بدانید، آیا یک لایحه ابتدا به مجلس نمایندگان می رود یا سنا؟ 7. پس از انتشار، صورت حساب می رود به سنا طبقه برای بررسی صورتحساب در رای گیری می شوند سنا بر اساس ترتیبی که از کمیته آمده اند؛ با این حال، یک فوریت صورت حساب ممکن است توسط رهبران حزب اکثریت به پیش رانده شود. وقتی که سنا را در نظر می گیرد صورت حساب ، می توانند به طور نامحدود به آن رأی دهند.

همچنین بدانید که چگونه یک لایحه به قانون تبدیل می شود 7 مرحله؟

چگونه یک لایحه به قانون تبدیل می شود

 1. مرحله 1: یک صورتحساب متولد می شود.
 2. مرحله 2: اقدام کمیته
 3. مرحله 3: بررسی کمیته فرعی
 4. مرحله 4: علامت گذاری کنید.
 5. مرحله 5: اقدام کمیته برای گزارش یک لایحه.
 6. مرحله 6: رای دادن
 7. مرحله 7: ارجاع به اتاق دیگر.
 8. مرحله 8: اقدام کمیته کنفرانس.

پس از ارائه لایحه چه اتفاقی می افتد؟

وقتی یک صورت حساب در مجلس و سنا می گذرد و برای امضا به رئیس جمهور ارسال می شود، گفته می شود ثبت نام می شود. اگر کنگره در جلسه باشد، صورت حساب خود به خود قانون می شود بعد از ده روز. وتوی جیبی زمانی اتفاق می افتد که رئیس جمهور هیچ اقدامی انجام ندهد و کنگره جلسه خود را به تعویق انداخته باشد.

توصیه شده: