چرا خدمات زیست محیطی مهم هستند؟
چرا خدمات زیست محیطی مهم هستند؟

تصویری: چرا خدمات زیست محیطی مهم هستند؟

تصویری: چرا خدمات زیست محیطی مهم هستند؟
تصویری: آیا محیط زیست ایران در آستانه «ویرانی» است؟ گفتگو با محمد درویش 2023, دسامبر
Anonim

به عنوان یک جامعه، ما برای انجام بسیاری از کارها به اکوسیستم های سالم وابسته هستیم. برای تصفیه هوا تا بتوانیم به درستی نفس بکشیم، کربن را برای تنظیم آب و هوا جذب کنیم، مواد مغذی را چرخه کنیم تا به آب آشامیدنی تمیز بدون زیرساخت های پرهزینه دسترسی داشته باشیم، و محصولات خود را گرده افشانی کنیم تا گرسنه نمانیم.

به همین ترتیب، خدمات زیست محیطی چیست و چرا اهمیت دارد؟

آنها شامل تولید غذا و دارو، تنظیم آب و هوا و بیماری، تهیه خاک های مولد و پاک می شوند اب و فرصت های چشم انداز برای تفریح و مزایای معنوی. این خدمات از اکوسیستم های ساخته شده از ترکیبی از خاک، حیوانات، گیاهان، اب و هوا

علاوه بر این، چرا اکولوژی برای بقای انسان بر روی زمین مهم است؟ بوم شناسی جهان ما را غنی می کند و برای آن حیاتی است انسان رفاه و رفاه این دانش جدید در مورد وابستگی متقابل بین مردم و طبیعت که برای تولید غذا ، حفظ هوا و آب تمیز و حفظ تنوع زیستی در شرایط آب و هوایی متغیر ضروری است ، ارائه می دهد.

با در نظر گرفتن این موضوع، خدمات زیست محیطی چیست؟

زیست محیطی - سرویس به اسم. (جمع خدمات زیست محیطی ) هر فرآیند طبیعی سودمند ناشی از اکوسیستم های سالم، مانند تصفیه آب و هوا، گرده افشانی گیاهان و تجزیه زباله.

دو نمونه خدمات اکوسیستمی چیست؟

خدمات پشتیبانی عبارتند از: خدمات اکوسیستمی که برای تولید سایر خدمات اکوسیستمی ضروری است. برخی از نمونه ها عبارتند از تولید زیست توده، تولید اکسیژن اتمسفر، تشکیل و نگهداری خاک، چرخه مواد مغذی، اب دوچرخه سواری و تهیه زیستگاه

توصیه شده: