روکش سقف چیست؟
روکش سقف چیست؟

تصویری: روکش سقف چیست؟

تصویری: روکش سقف چیست؟
تصویری: صفرتاصد چسباندن روکش سقف ماشین 2023, دسامبر
Anonim

برجستگی سقف مقداری هستند که سقف در ساخت و ساز خانه های مسکونی بر بالای دیواره آویزان است. سایدینگ زیر برجسته شدن به عنوان سوفیت شناخته می شود. برآمدگی در اکثر طراحی های خانه رایج هستند و از باد و باران محافظت می کنند.

با در نظر گرفتن این موضوع، برآمدگی سقف چیست؟

این گوشه گوشه لبه های هستند سقف که برجسته شدن روی دیوار و به طور معمول ، فراتر از کناره ساختمان نمایان می شود. این گوشه گوشه تشکیل یک برجسته شدن برای پرتاب آب از دیوارها و ممکن است به عنوان بخشی از یک سبک معماری ، مانند سیستم های براکت چینی دوگونگ ، بسیار تزئین شده باشد.

علاوه بر بالا، تا چه اندازه می توانید یک سقف را قیچی کنید؟ تیرچه کنسول با توجه به جداول جدید و مفاد IRC ، کنسول ها می توانند گسترش تا یکی -چهارم قسمت پشتی تیرچه. این بدان معناست که تیرچه ها ، مانند کاج جنوبی 2x10s در 16 اینچ روی مرکز ، به طول 12 فوت مجاز است کنسول تا 3 فوت اضافی (به شکل زیر مراجعه کنید).

به همین ترتیب، برآمدگی در خانه چیست؟

یک برجسته شدن در معماری یک سازه بیرون زده است که ممکن است برای سطوح پایین تر محافظت کند. یک آویزان لبه لبه سقفی است که به سمت بیرون بیرون زده است و به طور کلی از کناره های ساختمان بیرون زده است تا از آب و هوا محافظت کند.

لبه بام چیست؟

تعریف: آن Eave به عنوان لبه تعریف می شود سقف که بر روی دیوار قرار دارد. این بخشی از سقف که از کنار خانه یا ساختمان بیرون زده است. در مقابل، یک Gable (یا Rake) است برجسته شدن ساختمانی که در سمتی قرار دارد که بالای آن یک شیروانی قرار دارد سقف.

توصیه شده: