آیا چیزهای کوچک به شیوه ای عالی صحبت می کنید؟
آیا چیزهای کوچک به شیوه ای عالی صحبت می کنید؟

تصویری: آیا چیزهای کوچک به شیوه ای عالی صحبت می کنید؟

تصویری: آیا چیزهای کوچک به شیوه ای عالی صحبت می کنید؟
تصویری: به ارمغان آوردن. اودسا ماما. 18 فوریه. دستور پخت گوشت خوک. نمای کلی چاقوها 2023, دسامبر
Anonim

همانطور که ضرب المثل قدیمی می گوید: اگر نمی توانید کارهای بزرگ انجام دهید , کارهای کوچک را به روشی عالی انجام دهید .» یعنی اگر این فرصت را نداشته باشیم انجام دادن را چیزهای بزرگ ، ما می توان کسب موفقیت توسط در حال انجام را چیزهای کوچک کاملا

به این ترتیب، آیا کارهای کوچک را به شیوه ای عالی نقل قول می کنید؟

ناپلئون هیل نقل قول ها اگر شما نمیتوانید کارهای بزرگ انجام دهید , کارهای کوچک را به روشی عالی انجام دهید.

علاوه بر بالا، کارهای کوچک با معنای عشق بزرگ انجام دهید؟ به عنوان کسی که از دادن لذت می برد چیزها ، به خصوص به طور غیر منتظره، همه چیز در مورد است در حال انجام چیزی که شما می دانید خواهد شد ساختن گیرنده احساس دوست داشتن و خاص بودن می کند.

بر این اساس، اگر من نمی توانم کارهای بزرگ انجام دهم می توانم کارهای کوچک را به روش عالی انجام دهم، نقل قول چیست؟

دکتر مارتین لوتر کینگ، یک بار گفت: اگر نتوانم کارهای بزرگ انجام دهم، می توانم کارهای کوچک را به روشی عالی انجام دهم در دوران نهضت حقوق مدنی، هدف این بود که رسیدن یکی عالی ایده آل: حقوق برابر چه زمانی با توجه به جنبش حقوق مدنی، تمرکز بر چهره های قابل توجه آسان است.

آیا کارهای کوچک باعث عشق بزرگ می شود؟

"ما نمی توانیم همه کارهای بزرگ انجام دهید به اما ما می تواند کارهای کوچک را با عشق زیاد انجام دهد " ~ مادر ترزا

توصیه شده: