استانداردهای نظارتی چیست؟
استانداردهای نظارتی چیست؟

تصویری: استانداردهای نظارتی چیست؟

تصویری: استانداردهای نظارتی چیست؟
تصویری: 04- استانداردهای مدیریت پروژه 2023, دسامبر
Anonim

تعریف از استانداردهای نظارتی

استانداردهای نظارتی یعنی همه قوانین، قوانین، آئین نامه و نظارتی نظرات یا دستورات مشاوره ای مقامات مربوط به تولید، بازاریابی، فروش، بازپرداخت و/یا قیمت گذاری هر محصول

در اینجا، استانداردها و مقررات چیست؟

آ. استاندارد سندی است که توسط یک نهاد شناخته شده تأیید شده است - ممکن است چندین مورد وجود داشته باشد استانداردها برای یک محصول ب. آئین نامه اجباری هستند اما استانداردها اجباری نیستند.

علاوه بر موارد فوق، انواع مقررات چیست؟ دو نوع اصلی مقررات، مقررات اقتصادی و اجتماعی هستند. مقررات اقتصادی قیمت ها یا شرایطی را برای شرکت ها برای ورود به یک صنعت خاص تعیین می کند. نمونه‌هایی از سازمان‌های نظارتی که این نوع شرایط را فراهم می‌کنند عبارتند از کمیسیون ارتباطات فدرال ، یا FCC.

همین طور سؤال می شود که آیین نامه چیست؟

آئین نامه قوانینی هستند که توسط یک دولت یا سایر مقامات به منظور کنترل نحوه انجام کاری یا نحوه رفتار مردم وضع می شوند. مقررات کنترل یک فعالیت یا فرآیند، معمولاً با استفاده از قوانین است.

مسائل نظارتی چیست؟

نظارتی مسئله یعنی هر موضوعی که متضمن تعامل با الف باشد نظارتی اختیار یا رعایت نظارتی الزامات.

توصیه شده: