چگونه از کود به عنوان کود استفاده می شود؟
چگونه از کود به عنوان کود استفاده می شود؟

تصویری: چگونه از کود به عنوان کود استفاده می شود؟

تصویری: چگونه از کود به عنوان کود استفاده می شود؟
تصویری: آموزش روش تهیه و استفاده از کود ارگانیک برای گیاهان 2023, دسامبر
Anonim

کود کشاورزی به عنوان یک کود

کود کشاورزی عالی است کود حاوی نیتروژن، فسفر، پتاسیم و سایر مواد مغذی است. همچنین مواد آلی را به خاک اضافه می کند که ممکن است ساختار خاک، هوادهی، ظرفیت نگهداری رطوبت خاک و نفوذ آب را بهبود بخشد.

در اینجا، کود چگونه به گیاهان کمک می کند؟

کود کشاورزی تدارکات گیاهان فوراً با نیتروژن ، فسفر ، پتاسیم و سایر مواد مغذی با گرم کردن خاک ، که سرعت تجزیه را افزایش می دهد و سطح اسیدیته یا pH خاک را کمتر از کودهای شیمیایی کاهش می دهد.

همچنین ممکن است پرسیده شود که بهترین کود مدفوع کدام حیوان است؟ یک نکته در مورد گوسفند کود کشاورزی این است که محتوای پتاسیم بالاتری نسبت به اکثر کودهای دیگر دارد که آن را ایده آل می کند کود برای محصولات پتاسیم دوست مانند مارچوبه. خرگوش مدفوع برنده جایزه به عنوان غلیظ ترین گیاهخوار می شود کود کشاورزی.

همچنین بدانید که چگونه از کود دامی استفاده می کنید؟

یکی از بهترین راه ها برای استفاده از کود به عنوان گیاه کود با مخلوط کردن آن با کمپوست است. کمپوست سازی کود کشاورزی احتمال سوختن گیاهان را از بین می برد. گزینه دیگر این است که قبل از کاشت بهاره، مانند پاییز یا زمستان، آن را در خاک بکارید. به طور کلی، پاییز بهترین زمان برای استفاده از کود در باغ.

چه زمانی باید کود را به باغم اضافه کنم؟

درخواست دادن کهنه یا کمپوست شده کود کشاورزی به خوراکی شما باغ 90 روز قبل از برداشت اگر را محصول در تماس نخواهد بود را خاک درخواست دادن 120 روز قبل از کاشت محصولات ریشه. هرگز آن را روی گیاهان، به خصوص کاهو و دیگر سبزیجات برگ دار نپاشید.

توصیه شده: