فهرست مطالب:

تخلیه syslog چیست؟
تخلیه syslog چیست؟

تصویری: تخلیه syslog چیست؟

تصویری: تخلیه syslog چیست؟
تصویری: LESSON 12: Simple and Easy Way to Read Strings Floats and Ints over Arduino Serial Port 2023, دسامبر
Anonim

CF Syslog Drain رهایی. CF تخلیه سیستم لاگ انتشار یک نسخه Bosh است که در ارتباط با Loggregator برای اتصال برنامه‌ها به آن کار می‌کند syslog خوانندگان

در نتیجه، PCF چگونه باید لاگ ها را مدیریت کند؟

این مراحل را دنبال کنید تا خوشه جستجوی PCF Log خود را برای مدیریت داده‌های ورودی بیشتر افزایش دهید

  1. در کاشی Log Search در Ops Manager، روی زبانه Status کلیک کنید.
  2. استفاده از CPU و PERS DISK را برای کار گره های داده Elasticsearch بررسی کنید. اگر بار زیاد است، به خصوص اگر CPU > 50٪ یا PERS DISK > 70٪، مراحل زیر را دنبال کنید:

دوم اینکه چگونه لاگ های heroku را حذف می کنید؟ در حال حاضر هیچ راهی وجود ندارد روشن را سیاهههای مربوط به هیروکو . هروکو رکورد 1500 خط گذشته را حفظ می کند ورود به سیستم فعالیت.

در اینجا، چگونه گزارش های Splunk را بررسی کنم؟

1 پاسخ. که در اسپلانک : جستجو برای "index=_internal" - این به شما همه چیز داخلی را می دهد سیاهههای مربوط در مورد (های) شما. از طرف دیگر، و مدرسه قدیمی، می‌توانید به $splunk_home$|/opt/ نگاه کنید. غلت زدن /var/ ورود به سیستم / غلت زدن / پوشه و grep از طریق سیاهههای مربوط.

کدام مؤلفه Cloud Foundry برای جمع‌آوری معیارهای مؤلفه و جاری‌سازی گزارش‌های برنامه کاربردی به یک نقطه جمع‌آوری مناسب استفاده می‌شود؟

بررسی اجمالی. ثبت کننده جمع می کند و سیاهههای مربوط به جریان و معیارهای از برنامه های کاربر در a ریخته گری ابر گسترش.

توصیه شده: