وقتی به سطح آب برخورد می کنید چه اتفاقی می افتد؟
وقتی به سطح آب برخورد می کنید چه اتفاقی می افتد؟

تصویری: وقتی به سطح آب برخورد می کنید چه اتفاقی می افتد؟

تصویری: وقتی به سطح آب برخورد می کنید چه اتفاقی می افتد؟
تصویری: شهاب سنگ چیست و از کجا می آید ؟؟ ( برخورد آن به کره زمین اتفاق نمی افتد ) 2023, نوامبر
Anonim

وقتی جاذبه زمین را می کشد اب در عمق کافی زمین، تمام منافذ و شکاف‌های احتمالی را پر می‌کند و حباب‌های هوا را بالا می‌برد. در این عمق، زمین از آن اشباع می شود اب به مرز بین زمین غیر اشباع و زمین اشباع نامیده می شود میز آب.

به همین ترتیب، مردم می پرسند، اگر سطح ایستابی بیش از حد بالا باشد چه اتفاقی می افتد؟

جداول آب می تواند مرتفع شود چه زمانی آنها بیشتر دریافت می کنند اب از تخلیه آنها. این می تواند از غیر معمول باشد بالا مقدار باران یا بیش از حد اب از جانب بالاتر ارتفاعات جداول آب بالا اغلب بالاتر از سطح طبقات زیرزمین یا فضاهای خزنده هستند. این تقریباً همیشه باعث ایجاد سیل در این مناطق می شود.

همچنین بدانید چه چیزی باعث ریزش سطح آب می شود؟ باران شدید یا آب شدن برف ممکن است باعث ایجاد سطح آب می شود بالا آمدن یا پمپاژ سنگین آبهای زیرزمینی منابع ممکن است باعث ریزش سطح آب شود . آبهای زیرزمینی ذوب باران و برف که به داخل شکاف ها و شکاف های زیر سطح زمین نفوذ می کند، دوباره پر یا شارژ می شود.

با در نظر گرفتن این موضوع، جدول آب چه کاری انجام می دهد؟

میز آب ، همچنین به نام جدول آب زیرزمینی ، سطح بالایی یک سطح زیرزمینی که در آن خاک یا سنگ ها به طور دائم از آن اشباع شده است اب به این میز آب را جدا می کند آبهای زیرزمینی ناحیه ای که در زیر آن از حاشیه مویرگی قرار دارد، یا ناحیه هوادهی که بالای آن قرار دارد.

چقدر طول می کشد تا سطح آب پایین بیاید؟

بطور کلی، اب تراوش پایین در منطقه غیر اشباع بسیار آهسته حرکت می کند. با فرض یک عمق معمولی به میز آب از 10 تا 20 متر، زمان نشت در مورد سنگ‌های درشت می‌تواند چند دقیقه باشد، در صورت وجود مقدار زیادی رس در رسوبات ریز، تا ماه‌ها یا حتی سال‌ها.

توصیه شده: