مجوز FMC چیست؟
مجوز FMC چیست؟

تصویری: مجوز FMC چیست؟

تصویری: مجوز FMC چیست؟
تصویری: جلسه اول - آموزش میکروکنترلر AVR، سری ATMEGA32 2023, نوامبر
Anonim

کمیسیون فدرال دریایی ( FMC ) در سال 1961 برای اهداف نظارتی راه اندازی شد. واسطه حمل و نقل اقیانوس (OTI) می تواند NVOCC یا حمل و نقل بار باشد. صدور مجوز با FMC برای NVOCC های مستقر در ایالات متحده اجباری است.

با توجه به این موضوع، چگونه می توانم مجوز FMC را دریافت کنم؟

فرم را به صورت الکترونیکی یا پرینت و تکمیل کنید FMC -18: درخواست برای الف مجوز به عنوان یک واسطه حمل و نقل اقیانوسی. ارسال فرم FMC -18 و مورد نیاز است مجوز هزینه درخواست. یک NVOCC مستقر در ایالات متحده باید در ایالات متحده حضور داشته باشد، مانند دفتر شعبه بدون ثبت.

همچنین بدانید، چقدر طول می کشد تا مجوز FMC دریافت کنید؟ به طور معمول، آن را FMC را می گیرد حدود 60 روز برای پردازش آ OTI به خوبی آماده شده است مجوز کاربرد.

با توجه به این موضوع، FMC چه می کند؟

کمیسیون فدرال دریایی ( FMC ) یک آژانس مستقل فدرال است که مسئول تنظیم سیستم حمل و نقل بین المللی اقیانوسی ایالات متحده به نفع صادرکنندگان، واردکنندگان و مصرف کنندگان ایالات متحده است.

اوراق قرضه FMC چیست؟

کمیسیون فدرال دریایی ( FMC آژانس تنظیم کننده حمل و نقل بین المللی اقیانوسی، واسطه های حمل و نقل اقیانوسی (OTIs) را ملزم به ارائه مدرکی مبنی بر امنیت مالی در قالب یک FMC -48 تضمینی رابطه، رشته.

توصیه شده: