هزینه فرصت در اقتصاد چقدر است؟
هزینه فرصت در اقتصاد چقدر است؟

تصویری: هزینه فرصت در اقتصاد چقدر است؟

تصویری: هزینه فرصت در اقتصاد چقدر است؟
تصویری: مفاهیم اقتصادی مهم و کاربردی ، چقدر با اقتصاد علمی آشنایی داری؟ 2023, نوامبر
Anonim

چه زمانی اقتصاددانان رجوع به هزینه فرصت از یک منبع، آنها به معنای ارزش بعدی با بالاترین ارزش هستند جایگزین استفاده از آن منبع برای مثال، اگر وقت و پول خود را صرف فیلم برداری کنید، نمی توانید آن زمان را در خانه صرف خواندن کتاب کنید و نمی توانید پول را برای چیز دیگری خرج کنید.

پس هزینه فرصت در اقتصاد چیست؟

در نظریه اقتصاد خرد، هزینه فرصت ، یا هزینه جایگزین ، انجام یک انتخاب خاص ارزش با ارزش ترین انتخاب از بین آنهایی است که انتخاب نشده اند. هزینه فرصت یک مفهوم کلیدی در اقتصاد ، و به عنوان بیان کننده "رابطه اساسی بین کمیابی و انتخاب" توصیف شده است.

به همین ترتیب، فرمول هزینه فرصت چیست؟ این فرمول برای محاسبه یک هزینه فرصت به سادگی تفاوت بین بازده مورد انتظار هر گزینه است.

بنابراین، تعریف ساده هزینه فرصت چیست؟

هزینه فرصت ارزش بهترین چیز بعدی است که هر وقت تصمیمی می گیرید آن را رها می کنید. این عبارت است از "از دست دادن سود بالقوه از سایر جایگزین ها در صورت انتخاب یک جایگزین". ابزار باید بیشتر از باشد هزینه فرصت برای اینکه انتخاب خوبی در اقتصاد باشد.

چرا هزینه فرصت در اقتصاد مهم است؟

مفهومی از هزینه فرصت اشغال می کند مهم قراردادن در اقتصادی تئوری. این مفهوم مبتنی بر این واقعیت اساسی است که عوامل تولید کمیاب و همه کاره هستند. خواسته های ما نامحدود است. ابزار ارضای این خواسته ها محدود است، اما آنها قادر هستند جایگزین استفاده می کند.

توصیه شده: