تجربه GLP چیست؟
تجربه GLP چیست؟

تصویری: تجربه GLP چیست؟

تصویری: تجربه GLP چیست؟
تصویری: Kia Bongo 3 2020 - Motor a GLP de Fabrica. ($13,500) 2023, دسامبر
Anonim

تمرین آزمایشگاهی خوب یا GLP مجموعه ای از اصول است که برای اطمینان از کیفیت و یکپارچگی مطالعات آزمایشگاهی غیر بالینی که برای حمایت از مجوزهای تحقیقاتی یا بازاریابی برای محصولاتی که توسط سازمان های دولتی تنظیم می شوند، در نظر گرفته شده است.

همچنین منظور از GLP چیست؟

تمرین خوب آزمایشگاهی ( GLP ) یک سیستم کیفیت مربوط به فرآیند سازمانی و شرایطی است که تحت آن مطالعات غیر بالینی بهداشت و ایمنی محیطی برنامه ریزی، انجام، نظارت، ثبت، بایگانی و گزارش می شود.

علاوه بر این، تجربه GLP GMP چیست؟ GMP ” شیوه های تولید خوب است و” GLP ” اقدامات آزمایشگاهی خوب است. هر دو GMP و GLP مقرراتی هستند که توسط سازمان غذا و دارو (FDA) اداره می شوند. این مقررات برای اطمینان از ایمنی و یکپارچگی داروها وضع شده است.

در این راستا هدف از استاندارد کیفیت GLP چیست؟

اصول از هدف GLP برای اطمینان و ارتقای ایمنی، ثبات، بالا کیفیت و قابلیت اطمینان مواد شیمیایی در فرآیند آزمایشات غیر بالینی و آزمایشگاهی.

تفاوت بین GLP و GCP چیست؟

تمرین آزمایشگاهی خوب ( GLP ) فرآیندها و شرایطی را که تحت آن تحقیقات بالینی و غیر بالینی انجام می شود تنظیم می کند. عملکرد بالینی خوب ( GCP ) دستورالعمل ها توسط کنفرانس بین المللی هماهنگ سازی (ICH) دیکته شده است. ICH GCP بر کیفیت اخلاقی و علمی آزمایشات بالینی حاکم است.

توصیه شده: