فهرست مطالب:

دو مثال از مماشات چیست؟
دو مثال از مماشات چیست؟

تصویری: دو مثال از مماشات چیست؟

تصویری: دو مثال از مماشات چیست؟
تصویری: چرا جمهوری اسلامی با طالبان مماشات می کند؟ صفحه دو 2023, نوامبر
Anonim

یک مثالی از مماشات توافق نامه بدنام مونیخ 1938 است که در آن بریتانیای کبیر با انجام هیچ اقدامی برای جلوگیری از تهاجم ایتالیا به اتیوپی در سال 1935 یا الحاق آلمان به اتریش در سال 1938 به دنبال اجتناب از جنگ با آلمان نازی و ایتالیای فاشیست بود.

همچنین بدانید که مماشات در ww2 چیست؟

دلجویی ، سیاست امتیاز دادن به قدرت های دیکتاتوری به منظور اجتناب از درگیری، سیاست خارجی انگلیس و فرانسه را در طول دهه 1930 حاکم کرد. با نویل چمبرلین، نخست‌وزیر محافظه‌کار، به طور غیر قابل حذفی پیوند خورد.

به همین ترتیب، دلایل مماشات چه بود؟ دلایل مماشات

  • مردم بریتانیا خواهان صلح بودند - آنها از جنگ در سال 1938 حمایت نمی کردند.
  • بسیاری از شکایات هیتلر در آن زمان معقول به نظر می رسید - به ویژه در مورد معاهده ورسای.
  • چمبرلین خواهان آلمانی قدرتمند بود تا به عنوان سدی در برابر گسترش روسیه کمونیست عمل کند.

به همین ترتیب، چگونه از مماشات در جمله استفاده می کنید؟

مثال های جملات دلجویی

  1. او به عنوان یک فعال دانشجویی محافظه‌کار از اسپانیای جمهوری‌خواه حمایت کرد و با مماشات با هیتلر مخالفت کرد.
  2. با مماشات بریتانیا از ایالات متحده آمریکا برای پخش ویلشایر و هفتم.
  3. آیا نمی توانید جذابیت منبع مماشات را برای موجودی قدیمی تر از زمان مشاهده کنید؟
  4. مماشات با تروریست های جمهوری خواه
  5. مماشات با تروریسم

کویزل مماشات چیست؟

دلجویی به استراتژی جدیدی که در برابر هیتلر به کار گرفته شد و در آن دموکراسی های غربی برای حفظ صلح به خواسته های یک متجاوز تن دادند.

توصیه شده: