آیا 32 ساعت تمام وقت در کالیفرنیا در نظر گرفته می شود؟
آیا 32 ساعت تمام وقت در کالیفرنیا در نظر گرفته می شود؟

تصویری: آیا 32 ساعت تمام وقت در کالیفرنیا در نظر گرفته می شود؟

تصویری: آیا 32 ساعت تمام وقت در کالیفرنیا در نظر گرفته می شود؟
تصویری: کلبه کاج جغد با نهر، طبیعت، جکوزی در شهر 2023, دسامبر
Anonim

که در کالیفرنیا ، هیچ حداکثر یا حداقل قانونی وجود ندارد ساعت ها که یک کارمند باید کار کند تا تعریف شود پر شده - زمان به با این حال، پارامترهایی وجود دارد که نشان می دهد میانگین هفته کاری برنامه ریزی شده برای پر شده - زمان کارمندان بین 35 تا 40 سال است ساعت ها.

بر این اساس در کالیفرنیا چند ساعت تمام وقت در نظر گرفته می شود؟

40 ساعت

32 ساعت تمام وقت در والمارت است؟ اگر شما یک تمام وقت کارمند والمارت باید بدهد 32 تا 40 ساعت ها یک هفته. با این حال، اگر شما یک کارمند قدیمی در والمارت و پدربزرگ بود باید 34 تا 40 به شما بدهند ساعت ها یک هفته.

علاوه بر این، آیا 32 ساعت تمام وقت در تگزاس در نظر گرفته می شود؟

در حالی که 40 ساعت ها به طور کلی به عنوان معمولی برای پر شده - زمان اشتغال، کارفرمایان خصوصی در تگزاس ممکن است تعیین کند پر شده - زمان به عنوان 37 ساعت ها , 35 ساعت ها یا 32 ساعت ، به عنوان نمونه

چه کارمند پاره وقت در کالیفرنیا در نظر گرفته می شود؟

قسمت - کارمندان زمان در حالت کالیفرنیا به عنوان تعریف می شوند کارگران که در واقع 25 ساعت یا کمتر در هفته کار می کنند. شرکت ها ممکن است برنامه ریزی کنند بخش - کارمند زمان برای هر مقدار ساعت در یک هفته، بر اساس نیازهای کسب و کار.

توصیه شده: