چه مدت می توانید بدون آب در محل کار باشید؟
چه مدت می توانید بدون آب در محل کار باشید؟

تصویری: چه مدت می توانید بدون آب در محل کار باشید؟

تصویری: چه مدت می توانید بدون آب در محل کار باشید؟
تصویری: Ремонт на балконе Ошибки монтажа теплого пола. #37 2023, دسامبر
Anonim

بسیاری از وبلاگ های بقا نشان می دهد که یک فرد متوسط می توان از دو روز تا یک هفته زنده بمانند بدون مایعات، اما این در بهترین حالت یک تخمین تقریبی است. سلامت فرد، آب و هوا و سطح فعالیت بدنی فرد همگی به تعیین کمک می کنند چه مدت یک شخص اراده آخر بدون آب.

به همین ترتیب، چه مدت می توانید بدون آب در محل کار بمانید؟

حدود 3 روز

علاوه بر بالا، اگر آب نباشد، آیا یک کسب و کار باید تعطیل شود؟ محل های کار با نه دویدن آب باید همچنین پیامدهای رفاهی برای کارکنان را در نظر بگیرید اگر آنجا هستند نه نوشیدن اب و امکانات توالت، و ممکن است نیاز به بستن به از وقتی که اب عرضه دارد بازگردانده شده است، توصیه های فعلی برای اب قبل از استفاده به مدت 30 دقیقه اجازه دهید تا آن را بشویید.

در اینجا آیا نداشتن آب در محل کار قانونی است؟

آره. وظیفه روشنی بر عهده کارفرمایان برای تامین نوشیدنی وجود دارد آب در محل کار ، زیر محل کار (بهداشت، ایمنی و رفاه) مقررات 1992. مقررات بیان می کند که "تامین کافی نوشیدنی سالم اب "باید ارائه شود و در مکان های مناسب و مشخص شده به راحتی در دسترس باشد.

آیا یک مدرسه از نظر قانونی می تواند بدون آب جاری باز بماند؟

آ مدرسه مهد کودک، گروه بازی، یا مراقب کودک نباید باز کن در نبود سرما و گرما آب جاری به حفظ بهداشت کافی دست و مناطق بهداشتی توالت زمانی که برق اصلی اب عرضه قطع می شود، به خصوص اگر اختلال بیش از یک ساعت ادامه یابد.

توصیه شده: