یک کارمند باید چند روز بیماری داشته باشد؟
یک کارمند باید چند روز بیماری داشته باشد؟

تصویری: یک کارمند باید چند روز بیماری داشته باشد؟

تصویری: یک کارمند باید چند روز بیماری داشته باشد؟
تصویری: 10 نشانه خیانت زنان در زندگی زناشویی از نظر متخصصان روان شناسی - کابل پلس | Kabul Plus 2023, نوامبر
Anonim

طبق گزارش اداره آمار کار، مرخصی استعلاجی مزایا در شرکت های بزرگتر و بسته به طول آن کمی سخاوتمندانه تر است کارمند سرویس. به طور متوسط، تمام وقت کارکنان دریافت می کنند 7 روزهای بیماری در سال برای سال اول خدمت. در شرکت هایی با بیش از 100 کارکنان ، آن ها کارکنان دریافت می کنند 8 روزها.

بر این اساس، چند روز بیماری در سال طبیعی است؟

میانگین تعداد روزهای بیماری با پرداخت طبق BLS، کمی بیش از نیمی از کارفرمایان 5 تا 9 ارائه می دهند روزها از پرداخت شده مرخصی استعلاجی بعد از یک سال خدمات حدود یک چهارم کارفرمایان کمتر از پنج پیشنهاد می دهند روزها از پرداخت شده بیمار زمان، در حالی که سه ماهه دیگر بیش از 10 پیشنهاد می دهد روز در سال.

به طور مشابه، چند روز بیماری در سال برای یک کارمند در بریتانیا مجاز است؟ در بریتانیا , کارکنان یک میانگین از 6.9 روزها از مرخصی استعلاجی در سال.

با در نظر گرفتن این موضوع، آیا می توانم به دلیل تماس زیاد بیمار از کار اخراج شوم؟

اگر کارفرمای یک «در اراده ” وضعیت اشتغال، به این معنی که شما از نظر قانونی آزاد هستید که یک کارمند را در هر زمان و بدون هیچ توضیحی اخراج کنید. بنابراین، اگر شما احساس می کنید که کارمند شما است بیش از حد بیمار تماس گرفتن در محل کار، در برخی از ایالات شما می توان به سادگی آنها را رها کنید

آیا مجاز به روزهای بیماری هستید؟

برخلاف تصور رایج، هیچ الزام قانونی کلی وجود ندارد که کارفرمایان به کارمندان بدهند مرخصی استعلاجی به در حالی که اکثر کارفرمایان در واقع هر سال به کارمندان مرخصی با حقوق می دهند تا از آن استفاده کنند مرخصی استعلاجی ، قانون در اکثر شرایط کارفرمایان را ملزم به انجام این کار نمی کند.

توصیه شده: