طناب روی خانه چیست؟
طناب روی خانه چیست؟

تصویری: طناب روی خانه چیست؟

تصویری: طناب روی خانه چیست؟
تصویری: فواید بینظیر طناب زدن که از آن بیخبر هستید 2023, دسامبر
Anonim

آ کنسول یک عنصر ساختاری سفت و سخت است ، مانند یک تیر یا یک صفحه ، که در یک انتها به تکیه گاه (معمولاً عمودی) که از آن بیرون زده است متصل شده است. این اتصال همچنین می تواند عمود بر سطح صاف و عمودی مانند دیوار باشد. کنسول همچنین می توان با خرپا یا اسلب ساخت.

سپس هدف از ساختن کانتینر چیست؟

کنسول فضای واضحی را در زیر تیر بدون هیچ ستون یا مهاربندی مهار کنید. کنسول با معرفی فولاد و بتن مسلح به شکل سازه ای محبوب تبدیل شد. آنها به طور گسترده ای در ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرند ، به ویژه در موارد زیر: کنسول پل ها. عناصر و پیش بینی های بیش از حد

همچنین، طناب برای بچه ها چیست؟ بچه ها تعریف از کنسول 1: یک تیر یا تکیه گاه مشابه که فقط در یک انتها محکم شده است (مانند ساختن در دیوار) بالکن توسط چوب نگه داشته می شود. cantilevers به 2: یکی از دو سازه ای که از پایه ها به سمت یکدیگر بیرون می آیند و هنگام اتصال دهانه ای در یک پل تشکیل می دهند. کنسول پل)

با توجه به این موضوع، نمونه ای از کنسرو چیست؟

این ساختارها نامیده می شوند cantilevers به برخی دیگر مثال ها از cantilevers ممکن است شامل سایه های پارکینگ و تخته های غواصی استخر باشد. کنسول سازه های صلب هستند، مانند تیرها که در یک انتها ثابت و در انتهای دیگر آزاد هستند. مقداری cantilevers می تواند در طول طول آنها توسط خرپاها یا کابل ها پشتیبانی شود.

چقدر می توانید یک ساختمان را کنسول کنید؟

با توجه به جداول جدید و مفاد IRC ، کنسول ها می توانند گسترش تا یکی -چهارم قسمت پشتی تیرچه. این بدان معناست که تیرچه ها ، مانند کاج جنوبی 2x10s در 16 اینچ روی مرکز ، به طول 12 فوت مجاز است کنسول تا 3 فوت اضافی (به شکل زیر مراجعه کنید).

توصیه شده: