افشای کاندومینیوم چیست؟
افشای کاندومینیوم چیست؟
Anonim

این به همه خریداران احتمالی تحت قرارداد برای خرید a کانکس واحدها مستحق دریافت اسناد خاص به هزینه فروشنده هستند. این بدان معناست که خریدار باید اسناد را از فروشنده بخواهد نه اینکه فرض کند آنها ارائه می شوند.

همچنین باید بدانید که بیانیه افشای کاندومینیوم چیست؟

آ بیانیه افشاگری سندی است که توسط یک توسعه دهنده گردآوری شده است که به خریداران در مورد آن می گوید کاندو آنها در حال خرید هستند. این اطلاعات حیاتی در مورد آینده یا موجود ارائه می دهد کاندو دارایی و شرکت (به عنوان مثال، بودجه سال اول شرکت، اظهارنامه پیشنهادی یا واقعی، آیین نامه ها و قوانین).

افشای اموال چیست؟ این افشای اموال بیانیه مجموعه ای از اسناد است که در آن فروشنده هر نوع مشکل، نقص یا تعمیرات قبلی خانه را افشا می کند. اطلاع رسانی به خریداران در مورد هرگونه مشکل در مورد مالکیت خانه و. برای محافظت قانونی از فروشندگان در برابر دعاوی احتمالی در آینده.

با توجه به این موضوع، افشای HOA چیست؟

افشای HOA یک بسته ضخیم دو اینچی است که شامل تمام قوانین انجمن، هر اصلاحیه ای که انجام داده اند و اسناد مالی است - اینها احتمالاً مهم ترین اسناد هستند. ٪ بیشتر از میانگین دارایی در منطقه ساکرامنتو

چه چیزی یک کاندومینیوم را تعریف می کند؟

آ کاندو که مخفف " کانکس "، یک اقامتگاه خصوصی است که متعلق به صاحب خانه یا خانواده فردی در یک ساختمان یا جامعه با چندین واحد یا خانه شهری است. اگرچه آنها معمولاً بخشی از یک ساختمان بلندتر بزرگتر هستند، "جدا کاندومینیوم ها " نیز وجود دارد.

توصیه شده: