فهرست مطالب:

آیا خرید سهام عادی یک فعالیت سرمایه گذاری است؟
آیا خرید سهام عادی یک فعالیت سرمایه گذاری است؟

تصویری: آیا خرید سهام عادی یک فعالیت سرمایه گذاری است؟

تصویری: آیا خرید سهام عادی یک فعالیت سرمایه گذاری است؟
تصویری: چقدر پول برای سرمایه گذاری در بورس کافی است؟ 2023, نوامبر
Anonim

به عنوان تامین مالی ظاهر می شود فعالیت به دلیل فروش منابع مشترک بر حقوق صاحبان سهام تأثیر می گذارد. به نظر می رسد به عنوان فعالیت سرمایه گذاری زیرا خرید تجهیزات بر دارایی های غیرجاری تأثیر می گذارد. به عنوان عامل ظاهر می شود فعالیت چون فروش فعالیت بر درآمد خالص به عنوان درآمد تأثیر می گذارد.

به همین ترتیب، آیا سهام عادی فعالیت سرمایه گذاری است یا تامین مالی؟

نمونه هایی از فعالیت های تامین مالی به زمانی که یک شرکت برای کوتاه مدت یا بلند مدت پول قرض می کند و زمانی که یک شرکت اوراق قرضه یا اوراق قرضه منتشر می کند. سهام از آن مشترک یا ترجیح داده می شود موجودی و وجه نقد دریافت می کند، وجوه حاصل به صورت مبالغ مثبت در جریان های نقدی گزارش می شود فعالیت های تامین مالی بخش SCF

علاوه بر این، آیا خرید تجهیزات یک فعالیت سرمایه گذاری است؟ تغییر به ملک، گیاه، و تجهیزات (PPE)، یک قلم خط بزرگ در ترازنامه، در نظر گرفته می شود فعالیت سرمایه گذاری به چه زمانی سرمایه گذاران و تحلیلگران می‌خواهند بدانند یک شرکت چقدر برای PPE هزینه می‌کند، می‌توانند به دنبال منابع و استفاده از منابع مالی در سرمایه گذاری بخش صورت جریان نقدی

به همین ترتیب، مردم می پرسند، آیا خرید سهام خزانه یک فعالیت سرمایه گذاری است؟

این خرید سهام خزانه داری باعث کاهش نقدینگی ناشی از تامین مالی خواهد شد فعالیت ها به این خرید سهام خزانه منجر به کاهش حقوق صاحبان سهام می شود. تغییرات در حقوق صاحبان سهام و بدهی های بلندمدت در تامین مالی نشان داده می شود فعالیت ها بخش صورت جریان های نقدی

چند نمونه از فعالیت های سرمایه گذاری چیست؟

فعالیت های سرمایه گذاری عبارتند از:

  • خرید ماشین آلات و تجهیزات دارایی (PP&E) - مخارج سرمایه ای.
  • درآمد حاصل از فروش PP&E.
  • خرید سایر مشاغل یا شرکت ها.
  • عواید حاصل از فروش سایر مشاغل (تخصیص واگذاری)
  • خرید اوراق بهادار قابل فروش (به عنوان مثال، سهام، اوراق قرضه و غیره)

توصیه شده: