آیا باید پست های عرشه را ناچ کنید؟
آیا باید پست های عرشه را ناچ کنید؟

تصویری: آیا باید پست های عرشه را ناچ کنید؟

تصویری: آیا باید پست های عرشه را ناچ کنید؟
تصویری: اجرای بتن ریزی سقف عرشه فولادی 09127475535 عرشه شایان گستر AS DECK 2023, دسامبر
Anonim

بریدگی آ پست یکپارچگی ساختاری را تضعیف نمی کند از چوب پشتیبانی پست به دلیل بار برای را عرشه منتقل می شود پایین از طریق پست به پایه. این بخش شیاردار عمودی از پست عمل می کند تیر را تثبیت می کند.

در اینجا، آیا بریدگی پایه های نرده عرشه اشکالی ندارد؟

کدهای فعلی قوی تر می خواهند نوشته ها ، بنابراین عموماً بریدگی ندارند و در قسمت داخلی قاب نصب می شوند. این بدان معنی است که آنها باید قبل از اضافه کردن عرشه نصب شوند. چوب پست های نرده معمولاً 4x4 هستند که می توانند برهنه رها شوند یا با آستین های PVC یا کامپوزیت پوشانده شوند.

آیا باید از پست های عرشه 4x4 یا 6x6 استفاده کنم؟ کوتاه 4×4 می تواند بار بسیار بزرگی را حمل کند و بسیاری از آنها عرشه سازندگان از پست های 6×6 استفاده کنید به طور استاندارد ، صرف نظر از ارتفاع یا بار آن عرشه به اگرچه ارتفاع یک عرشه اغلب فقط در مورد نیاز به محافظ مورد سال قرار می گیرد ، این عاملی در تعیین ارتفاع یا "طول" دیوار است نوشته ها.

همچنین، آیا بریدگی تیرچه اشکالی ندارد؟

Joist Notching قوانین حداکثر عمق a بریدگی در پایان یک تیرچه (جایی که روی دیوار یا تیر قرار می گیرد) نمی تواند بیش از یک چهارم آن باشد تیرچه عمق. بیشترین بریدگی عمق در یک سوم بیرونی a تیرچه یک ششم آن است تیرچه عمق. خیر بریدگی در یک سوم میانی الف تیرچه.

آیا بریدگی یک پست آن را ضعیف می کند؟

بریدگی یک پست انجام می دهد نه تضعیف شود یکپارچگی ساختاری تکیه گاه چوب پست زیرا بار برای عرشه است از طریق پایین منتقل می شود پست به پایه ها قائم بریده بریده بخش از پست عمل می کند که تیر را تثبیت می کند.

توصیه شده: