هزینه راه اندازی توربین های بادی چقدر است؟
هزینه راه اندازی توربین های بادی چقدر است؟
Anonim

تجاری توربین های بادی

این هزینه برای یک مقیاس سودمند توربین بادی از حدود 1.3 تا 2.2 میلیون دلار به ازای هر مگاوات ظرفیت پلاک نصب شده متغیر است. بیشتر در مقیاس تجاری توربین ها امروز نصب شده است هستند 2 مگاوات در اندازه و هزینه تقریباً 3 تا 4 میلیون دلار نصب شده است.

آیا هزینه های جاری توربین های بادی بالاست؟

توربین های بادی 64 تا 84 درصد از کل نصب شده را تشکیل می دهد هزینه ها خشکی، با اتصال به شبکه هزینه ها ، ساخت و ساز هزینه ها ، و دیگر هزینه ها ایجاد تعادل ای ساحل باد مزارع گرانتر هستند و هزینه 4000 دلار تا 4500 دلار در کیلووات، با توربین های بادی 44 تا 50 درصد از کل را به خود اختصاص داده است هزینه.

به همین ترتیب، هزینه راه اندازی نیروگاه بادی چقدر است؟ IC سرمایه گذاری اولیه یا Capex هست جمع هزینه از کل نصب، که طبق AWEA (آمریکایی انرژی باد اتحادیه) است حدود 1.3 میلیون دلار برای یک مگاوات (1000 کیلووات) توربین به AEP برای سالانه انرژی تولید، ضریب ظرفیت 39 درصد را در نظر بگیرید.

بنابراین، چقدر طول می کشد تا یک توربین بادی هزینه خود را بپردازد؟

آنها با نوشتن در مجله بین المللی تولید پایدار به این نتیجه رسیدند که از نظر بازپرداخت انرژی تجمعی یا زمان تولید مقدار انرژی مورد نیاز برای تولید و نصب، توربین بادی با عمر کاری 20 سال، سود خالص را در عرض 5 تا 8 ماه پس از وجود ارائه می دهد

عمر توربین های بادی چقدر است؟

20 سال

توصیه شده: