فهرست مطالب:

لقاح پایه چیست؟
لقاح پایه چیست؟

تصویری: لقاح پایه چیست؟

تصویری: لقاح پایه چیست؟
تصویری: علمی لقاح مصنوعی یا همون چیز خانوما🙈 چیه و به چه دردی میخوره🤔 2023, دسامبر
Anonim

لقاح پایه ، همچنین به عنوان پیش کاشت شناخته می شود لقاح هدف اصلی افزایش حاصلخیزی بیولوژیکی خاک و غلظت عناصر معدنی و تامین مقادیر زیادی از مواد مغذی کمبود آن است.

در اینجا، کاربرد کود پایه چیست؟

شیمیایی کودها به صورت الف اعمال می شوند اساس دوز و به صورت پانسمان بالا. این اساس فقط یک روز قبل از کاشت یا کاشت استفاده می شود و در خاک مخلوط یا حفاری می شود. زمان از کاربرد تغذیه برگی با نیتروژن و ریز مغذی ها زمانی است که گیاهان شروع به کاشت علائم کمبود می کنند.

به طور مشابه، چگونه کود پایه را به ذرت می‌زنیم؟ استفاده کنید چهار کیسه کامل کود (14-14-14) در هکتار به عنوان کاربرد پایه در شیارها و پوشاندن کود با یک لایه نازک خاک به ضخامت حدود 2 سانتی متر. پس از 25-30 روز از کاشت، با چهار کیسه سولفات آمونیوم یا دو کیسه اوره پانسمان کنید. را بپوشانید کود بلافاصله با تپه های کم عمق.

به همین ترتیب ممکن است بپرسید که روش های کود دهی چیست؟

روش های مختلف مصرف کود به شرح زیر است:

  • الف) صدا و سیما
  • ب) قرار دادن.
  • الف) راه حل های آغازین.
  • ب) محلول پاشی.
  • ج) کاربرد از طریق آب آبیاری (Fertigation)
  • د) تزریق به خاک.
  • ه) کاربرد هوایی.

چرا نیاز به کود پایه برای محصولات میوه دار وجود دارد؟

آ کاربرد پایه از کود پس از برداشت، در طول داده می شود را فصل هرس زمستانی این هدف اصلی از این کود برای بازگرداندن بنیه درخت پس از آن است میوه تولید در را در همان زمان، پرورش دهندگان ممکن است بهبود پیدا کنند را شرایط از را خاک توسط اعمال کردن کود آلی و/یا مواد آهکی

توصیه شده: