چه چیزی محصول پوششی محسوب می شود؟
چه چیزی محصول پوششی محسوب می شود؟
Anonim

آ محصول پوششی هست یک محصول از یک گیاه خاص که عمدتاً به نفع خاک رشد می کند تا گیاه محصول بازده. محصولات زراعی را بپوشانید معمولاً برای سرکوب علفهای هرز ، مدیریت فرسایش خاک ، کمک به ایجاد و بهبود حاصلخیزی و کیفیت خاک ، کنترل بیماریها و آفات و ارتقای تنوع زیستی استفاده می شود.

به همین ترتیب، نمونه ای از کشت پوششی چیست؟

مثال ها از محصولات پوششی چچم یکساله، شبدر زرشکی، جو دوسر، تربچه روغنی و چاودار غلات هستند. محصولات زراعی را بپوشانید به دلایل مختلفی رشد می کنند: کاهش فشردگی خاک.

علاوه بر این، چگونه می توانم زیر یک محصول پوششی بچرخانم؟ در بهار، به محض خشک شدن زمین برای شخم زدن یا شخم زدن، دور زدن را پوشش زیر به برای اینکه زمان لازم برای تجزیه مواد آلی فراهم شود، دور زدن را پوشش زیر حداقل 3 هفته قبل از اینکه قصد کاشت را دارید. اگر محصول پوششی خیلی بلند است برای زیر بچرخ به راحتی، ابتدا آن را قیچی کنید.

در نتیجه، یک محصول پوششی خوب چیست؟

محصولات زراعی را بپوشانید زمانی که باغبان آنها را برای تامین مواد آلی و مواد مغذی به خاک تبدیل می کند، "کودهای سبز" هستند. کودهای سبز شامل حبوباتی مانند ماشک، شبدر، لوبیا و نخود است. علف هایی مانند چچم یک ساله، جو دوسر، کلزا، گندم زمستانه و چاودار زمستانه؛ و گندم سیاه

یک محصول پوششی خوب برای زمستان چیست؟

برخی از نمونه های محصولات زراعی که در زمستان زنده می مانند - بسته به دمای پایین زمستان - شامل زمستان است چاودار ، گندم زمستانی، ماشک مودار نخود زمستانه اتریشی و زرشکی شبدر به زمستان چاودار و ماشک مودار برای شمال ایالات متحده توصیه می شود.

توصیه شده: