فهرست مطالب:

از بازرسی FDA چه انتظاری می توانم داشته باشم؟
از بازرسی FDA چه انتظاری می توانم داشته باشم؟

تصویری: از بازرسی FDA چه انتظاری می توانم داشته باشم؟

تصویری: از بازرسی FDA چه انتظاری می توانم داشته باشم؟
تصویری: 1_گزارش فساد FDA سازمان غذا و دارو امریکا 2023, نوامبر
Anonim

در طول بازرسی FDA چه چیزی در این مرکز انتظار می رود

 • گزارش کالیبراسیون و نگهداری تجهیزات
 • بررسی های داخلی در مورد علل ریشه ای شکست های تولید
 • گزارش های اعتبار سنجی فرآیند
 • گزارش های کنترل تولید و فرآیند
 • گزارش های انحراف
 • درونی؛ داخلی حسابرسی گزارش ها.
 • ارزیابی آماری داده های محصول.

با در نظر گرفتن این موضوع، در طول بازرسی FDA چه می کنید؟

نحوه آماده شدن برای بازرسی FDA: 6 نکته سریع

 • روش های بازرسی FDA را واضح و مختصر کنید.
 • اسناد و سوابق کلیدی را در یک کلاسور آماده بازرسی به راحتی در دسترس قرار دهید.
 • اقلام را برای بازیابی سریع برچسب بزنید.
 • از آخرین بازرسی خود، شکایات و CAPAهای محصول را جمع آوری کنید.
 • گزارش همه اصلاحات / فراخوان ها و نگه داشتن اسناد فعلی.

همچنین بازرسان FDA چقدر درآمد دارند؟ محدوده حقوق بازرس FDA FDA معمولاً متقاضیان را برای پست های افسر ایمنی مصرف کننده یا بازرسان استخدام می کند که از درجه حقوق GS-5 شروع می شود و تا GS-11 می رسد. این به حداقل حقوق پایه ترجمه می شود $34, 414 در سال برای یک کارمند GS-5، مرحله 1، و به اندازه $82, 019 برای یک کارمند GS-11، مرحله 10.

همچنین سوال این است که FDA هر چند وقت یک بار بازرسی می کند؟

روال بازرسی ها اینها هستند بازرسی ها طبق قانون هر دو سال یک بار برای سازندگان تجهیزات پزشکی کلاس II یا کلاس III انتظار می رود. مجدداً، ممکن است یک اخطار پنج روزه از قبل دریافت کنید، یا ممکن است بازرسان را بدون اعلام قبلی در دفتر خود بیابید.

وقتی FDA بازرسی انجام می دهد، بازرسان این کار را انجام می دهند؟

شرایط در این مجموعه (5) هنگامی که FDA یک بازرسی انجام می دهد، بازرسان انجام می دهند : بررسی سوابق نظارتی.

توصیه شده: