چگونه قانون پندلتون به سیستم اسپویل پایان داد؟
چگونه قانون پندلتون به سیستم اسپویل پایان داد؟

تصویری: چگونه قانون پندلتون به سیستم اسپویل پایان داد؟

تصویری: چگونه قانون پندلتون به سیستم اسپویل پایان داد؟
تصویری: رئیس جمهور امریکا چگونه انتخاب میشود - سیستم الکتورال کالج چیست - روند انتخابات پرزیدنت آمریکا 2023, نوامبر
Anonim

عبارت بود به ویژه در سیاست ایالات متحده، جایی که دولت فدرال بر روی الف سیستم خراب تا قانون پندلتون بود در سال 1883 به دلیل یک جنبش اصلاحات خدمات ملکی تصویب شد. پس از آن سیستم خراب شد تا حد زیادی با یک شایستگی غیر حزبی در سطح فدرال ایالات متحده جایگزین شده است.

به همین ترتیب، ممکن است بپرسید که نتیجه سیستم اسپویل چه بود؟

اندرو جکسون را معرفی کرد سیستم خراب پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 1828. در سیستم خراب ، رئیس جمهور کارمندان دولت را به مشاغل دولتی اختصاص می دهد زیرا آنها به او و حزب سیاسی او وفادار هستند. تحصیلات ، تجربه و شایستگی پشت صحنه قرار می گیرند.

علاوه بر موارد فوق، تأثیر قانون پندلتون چه بود؟ این قانون پندلتون مشروط بر اینکه مشاغل دولت فدرال بر اساس شایستگی اعطا شود و کارمندان دولت از طریق آزمون های رقابتی انتخاب شوند. این عمل کردن همچنین اخراج یا تنزل کارمندان به دلایل سیاسی را غیرقانونی اعلام کرد.

پس از آن، سوال این است که قانون پندلتون به چه چیزی خاتمه داد؟

این قانون پندلتون فدرال است قانون در سال 1883 اصلاحات در خدمات دولتی و تأسیس کمیسیون خدمات دولتی ایالات متحده تصویب شد. آی تی به پایان رسید سیستم غنایم حمایت سیاسی و ایجاد آزمون های رقابتی برای استخدام کارمندان دولتی.

چه اصلاحاتی برای پایان دادن به سیستم غنایم انجام شد؟

خدمات ملکی اصلاحات قانون (قانون پندلتون) یک قانون فدرال در سال 1883 است که کمیسیون خدمات دولتی ایالات متحده را تأسیس کرد. در نهایت اکثر کارمندان فدرال را در شایستگی قرار داد سیستم و علامت گذاری کرد پایان از به اصطلاح سیستم خراب به” پیش نویس در طول چستر A.

توصیه شده: