سهامدار اصلی تحت Reg O چیست؟
سهامدار اصلی تحت Reg O چیست؟

تصویری: سهامدار اصلی تحت Reg O چیست؟

تصویری: سهامدار اصلی تحت Reg O چیست؟
تصویری: Ремонт на балконе Ошибки монтажа теплого пола. #37 2023, دسامبر
Anonim

(1) سهامدار اصلی منظور از یک بانک عضو، هر شخصی غیر از بانک بیمه شده یا بانک خارجی است که در 12 U. S. C تعریف شده است. 3101(7)، که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالک، کنترل یا قدرت رای دادن به بیش از 10 درصد از هر طبقه از اوراق بهادار دارای حق رای بانک عضو را دارد.

به این ترتیب هدف از Reg O چیست؟

مقررات O تمدید اعتباری را که بانک‌های عضو می‌توانند به افرادی که «خودی» در نظر گرفته می‌شوند نسبت به بانک ارائه دهند، تنظیم می‌کند. مقررات O همچنین تعریف روشنی از خودی‌های بانک ارائه می‌کند و آنها را به چند لایه انجمن، مشروط به مقررات مختلف تمدید اعتبار، تقسیم می‌کند.

به طور مشابه، چه کسی مقررات O خودی است؟ آ مقررات O خودی سهامدار اصلی، 5 مدیر اجرایی، 6 مدیر یا ذینفع هر یک از این افراد است.

علاوه بر این، کدام تمدیدات اعتباری تحت Reg O تحت پوشش قرار می گیرند؟

آی تی پوشش می دهد ، در میان انواع دیگر خودی وام , تمدید اعتبار توسط یک بانک عضو به یک مقام اجرایی، مدیر یا سهامدار اصلی بانک عضو؛ یک شرکت هلدینگ بانکی که بانک عضو زیرمجموعه آن است. و سایر شرکتهای تابعه آن شرکت هلدینگ بانکی.

آیا Reg O برای اعضای خانواده اعمال می شود؟

به عنوان مثال، همسر یک فرد، فرزندان صغیر فرد و هر یک از فرزندان فرد.

توصیه شده: