فهرست مطالب:

چگونه موفقیت CRM را اندازه گیری می کنید؟
چگونه موفقیت CRM را اندازه گیری می کنید؟

تصویری: چگونه موفقیت CRM را اندازه گیری می کنید؟

تصویری: چگونه موفقیت CRM را اندازه گیری می کنید؟
تصویری: 5 معیار CRM که هر فروشنده موفقی باید با Mark Vickery، Senior Di اندازه گیری کند. 2023, دسامبر
Anonim

در اینجا 5 معیار برای سنجش عملکرد تیم فروش و موفقیت CRM آورده شده است

 1. نرخ بستن نرخ بسته شما تعداد معاملات بسته شده در مقایسه با تعداد سرنخ های در حال آماده سازی است.
 2. نرخ فروش بالا
 3. درآمد خالص جدید
 4. طول هر مرحله خط لوله
 5. طول چرخه فروش

بر این اساس، KPI در CRM چیست؟

شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری ( شاخص های کلیدی عملکرد CRM ) موفقیت یک سازمان یا فعالیت خاصی را که سازمان در آن درگیر است ارزیابی کند. آنها همچنین به عنوان ابزارهایی تعریف می شوند که می توانند توسط یک مؤسسه برای ردیابی پیشرفت و موفقیت در انجام مأموریت خود استفاده شوند.

علاوه بر این، معیارهای CRM چیست؟ آ متریک چیزی است که شما می توانید اندازه گیری کنید. که در CRM ما استفاده می کنیم معیارهای برای پیگیری عملکرد و در نهایت موفقیت معیارهای به شما کنترل بهتری بر فروش و تلاش بازاریابی خود می دهد. معیارهای به شما این امکان را می دهد تا عملکرد را با دقت بیشتری نسبت به رویکرد صندلی از شلوار دنبال کنید.

با توجه به این موضوع، چگونه موفقیت مشتری را دنبال می کنید؟

بنابراین، در اینجا 10 KPI موفقیت مشتری وجود دارد که هر شرکت SaaS باید ردیابی کند

 1. رشد پورتفولیو. توصیه شده ترین روش برای اندازه گیری نرخ رشد پورتفولیو است.
 2. نرخ حفظ MRR.
 3. نرخ حفظ حساب
 4. ارجاعات
 5. افزایش پذیرش محصول
 6. تعداد کمتری از بلیط های پشتیبانی
 7. سوار شدن سریعتر
 8. تعداد ورود ماهانه.

مدیریت روابط چگونه اندازه گیری می شود؟

اولین ابزار روشی برای تنظیم است ارتباط اهداف و اندازه گیری پیشرفت شرکت در جهت دستیابی به آنها؛ دوم یک برنامه استراتژیک و یکپارچه برای مدیریت مشتری روابط به شرکت ها اغلب نمی دانند چه چیزی خوب است روابط باید شبیه، نحوه تشکیل آنها، یا چگونه اندازه گیری کنیم آنها

توصیه شده: