فهرست مطالب:

مراحل برداشت چیست؟
مراحل برداشت چیست؟

تصویری: مراحل برداشت چیست؟

تصویری: مراحل برداشت چیست؟
تصویری: مراحل برداشت سیدر 2023, دسامبر
Anonim

فرآیندهای برداشت

  • درو - بریدن خوشه های بالغ و کاه در بالای زمین.
  • کوبیدن - جدا کردن دانه شلتوک از بقیه محصول.
  • تمیز کردن - حذف مواد نابالغ، پر نشده و غیر دانه ای.
  • حمل و نقل - انتقال محصول بریده شده به محل خرمنکوبی.

به این ترتیب روند برداشت چگونه است؟

برداشت هست روند جمع آوری محصول رسیده از مزارع درو عبارت است از بریدن دانه یا حبوبات محصول ، معمولاً از داس، داس یا درو استفاده می کنند. مزارع کوچکتر با حداقل مکانیزاسیون، برداشت کار فشرده ترین فعالیت فصل رشد است.

به طور مشابه، آیا ابتدا باید جوانه های بالایی را برداشت کنم؟ بسیار رایج است برای جوانه ها که مستقیم ترین نور را دریافت کرده است تا قبل از دیگری برسد جوانه ها ما توصیه می کنیم برش بالا "کولا" اولین و برگهای پایینی را برای یک یا دو هفته بیشتر بگذارید. یا اگر می خواهید، فقط یکباره کل گیاه را از بالای ریشه جدا کنید.

بر این اساس کشاورزی چه مراحلی را طی می کند؟

اصلی مراحل کشاورزی اقدامات شامل آماده سازی خاک، کاشت، افزودن کود و کود، آبیاری، برداشت و ذخیره سازی است.

چهار عملیات اساسی در برداشت چیست؟

پدی برداشت فعالیت ها شامل درو کردن، چیدن، جابجایی، خرمن کوبی، تمیز کردن و حمل و نقل است. اینها را می توان به صورت جداگانه بدون کرد یا از کمباین برای انجام این کار استفاده کرد عملیات همزمان.

توصیه شده: