آیا برای انجام بررسی باید مستقل باشید؟
آیا برای انجام بررسی باید مستقل باشید؟
Anonim

در گزارش ضمیمه صورت مالی تاکید شده است که این سرویس یک تلفیقی است. در حالی که استقلال است ضروری در سطوح دیگر خدمات، CPA میکند نه باید مستقل باشند سازمان شما به انجام دادن یک تلفیقی در گزارش باید ذکر شود که حسابدار نیست مستقل.

با توجه به این موضوع، آیا برای بررسی نیاز به مستقل بودن دارید؟

آ مرور از نظر دامنه محدودتر از حسابرسی است. آ مرور زمانی مفید است که مدیریت به منظور ارزیابی نتایج و اتخاذ تصمیمات کلیدی سازمان به دنبال اطمینان بیشتر در صورت های مالی باشد. یک CPA باید بودن مستقل برای انجام یک مرور نامزدی.

علاوه بر این، چه کسی می تواند بررسی های مستقل را امضا کند؟ از نظر آئین نامه شرکت ها "کارشناسان حسابداری" می توان هدایت بررسی های مستقل برای نهادهای زیر: شرکت‌های خصوصی و نهادهای تحت مدیریت مالک با امتیاز منافع عمومی (PIS) کمتر از 100 و کمتر؛ و داوطلبانه بررسی مستقل برای نهادهای تحت مدیریت مالک با PIS تا 349.

در اینجا، تفاوت بین حسابرسی و بررسی مستقل چیست؟

یک حسابرسی نیاز به یک حسابرسی مستقل تیم متشکل از حسابرسان واجد شرایط به مرور صورت های مالی از طریق روش های مختلف عمیق. بنابراین دارای اقتدار بالاتر از a است مرور به به عنوان یک حسابرسی به بررسی دقیق‌تر صورت‌های مالی یک کسب‌وکار نیاز دارد، این گزینه گران‌تری است.

تفاوت بین یک تالیف و یک بررسی چیست؟

آ مرور نیاز به آزمایش اطلاعات دارد، در حالی که الف تلفیقی تقریباً به طور کامل بر اطلاعات ارائه شده متکی است. درک کنترل داخلی حسابرس فقط کنترل های داخلی صاحبکار را آزمایش می کند که در حسابرسی؛ هیچ آزمایشی برای a انجام نمی شود مرور یا الف تلفیقی به کار انجام شده.

توصیه شده: