چرا آیین نامه O تصویب شد؟
چرا آیین نامه O تصویب شد؟

تصویری: چرا آیین نامه O تصویب شد؟

تصویری: چرا آیین نامه O تصویب شد؟
تصویری: بابک اسحاقی : خدا نامه 2023, دسامبر
Anonim

کنگره تصویب شد موسسات مالی نظارتی و قانون کنترل بهره در سال 1978. مقررات مربوط به وام دهی خودی این قانون به اجرا درآمد مقررات O به داده های تاریخی نشان می دهد که سوء استفاده از خودی در قلب بسیاری از ورشکستگی های بانک ها قرار دارد. بازرسان ماموریت خود را برای جلوگیری از سوء استفاده از خودی بسیار جدی می گیرند.

به این ترتیب هدف از مقررات O چیست؟

مقررات O فدرال رزرو است مقررات که محدودیت‌ها و مقرراتی را برای تمدید اعتباری که یک بانک عضو می‌تواند به مدیران اجرایی، سهامداران اصلی و مدیران خود ارائه دهد، تعیین می‌کند.

متعاقباً، سؤال این است که چه کسی مقررات ای داخلی است؟ آ مقررات O خودی سهامدار اصلی، 5 مدیر اجرایی، 6 مدیر یا ذینفع هر یک از این افراد است.

به سادگی، مقررات O بر چه کسانی تأثیر می گذارد؟

در میان انواع دیگر وام های خودی، اعطای اعتبار توسط یک بانک عضو به یک مقام اجرایی، مدیر یا سهامدار اصلی بانک عضو را پوشش می دهد. یک شرکت هلدینگ بانکی که بانک عضو آن است یک شرکت تابعه؛ و سایر شرکتهای تابعه آن شرکت هلدینگ بانکی.

سهامدار اصلی تحت Reg O چیست؟

آ سهامدار اصلی ” به طور کلی به معنای فرد یا شرکتی است که بیش از 10 درصد از یک دسته از اوراق بهادار دارای حق رای یک بانک یا شعبه وابسته به بانک را در اختیار دارد، با این تفاوت که این اصطلاح شامل شرکت هلدینگ مادر بانک نمی شود.

توصیه شده: