فهرست مطالب:

ساختار IMRaD متن دانشگاهی چیست؟
ساختار IMRaD متن دانشگاهی چیست؟

تصویری: ساختار IMRaD متن دانشگاهی چیست؟

تصویری: ساختار IMRaD متن دانشگاهی چیست؟
تصویری: ماهیت متون دانشگاهی | ساختار پاراگراف | انشا سه قسمتی | IMRaD | سخنرانی-فیلم 2023, دسامبر
Anonim

این ساختار از کل متن و از هر بخش. اکثر متون دانشگاهی در علوم پایبند به مدلی به نام امراد ، که مخفف مقدمه، روش ها و مواد، نتایج و بحث است. امراد اغلب با تصویر زیر نشان داده شده است (توضیحات زیر را ببینید).

علاوه بر این، ساختار متن دانشگاهی چگونه است؟

این ساختار نوشته شما به نوع تکلیف بستگی دارد، اما دو مورد رایج است سازه های استفاده شده در علمی نوشتن مقاله سه قسمتی است ساختار و IMRaD ساختار به حتی مقالات کوتاه‌تری که به بخش‌های عنوان‌دار تقسیم نمی‌شوند، از چنین مواردی پیروی می‌کنند ساختار به طولانی تر متن ها را می توان بیشتر به بخش های فرعی تقسیم کرد.

همچنین سبک IMRaD چیست؟ IMRaD مخفف Introduction – Method – Results – and – Discussion است. این IMRaD قالب روشی برای ساختار یک مقاله علمی است. اغلب در مراقبت های بهداشتی و علوم طبیعی استفاده می شود. ساختار پایان نامه ها با استفاده از IMRaD قالب ها معمولا کوتاه و مختصر هستند.

به همین ترتیب ممکن است پرسیده شود که ساختارهای دانشگاهی چیست؟

ساختار دانشگاهی به این ساختار دانشگاهی یک نمایندگی از علمی اقداماتی که از طریق حکمرانی تایید می شوند و باید به عنوان منبع واحد حقیقت برای اقدامات حاکمیتی تایید شده مورد استفاده قرار گیرند.

نمونه های مختلف متن دانشگاهی چیست؟

در اینجا چند نمونه از متن دانشگاهی آورده شده است:

  • مقاله تحقیقاتی.
  • مقاله کنفرانس.
  • مطالعه امکان سنجی.
  • پایان نامه.
  • نقد کتاب.
  • مقاله تحقیقاتی.
  • انشا
  • مجلات دانشگاهی

توصیه شده: