فهرست مطالب:

3 نوع اصلی دادگاه فدرال چیست؟
3 نوع اصلی دادگاه فدرال چیست؟

تصویری: 3 نوع اصلی دادگاه فدرال چیست؟

تصویری: 3 نوع اصلی دادگاه فدرال چیست؟
تصویری: دادگاه فدرال آمریکا به نفع همجنسگرایان رای داد 2023, دسامبر
Anonim

این دادگاه فدرال سیستم دارد سه اصلی سطوح: دادگاه های منطقه (آزمایشی دادگاه )، جریان دادگاه ها که درجه اول توسل و عالی هستند دادگاه ایالات متحده، آخرین سطح درخواست تجدید نظر در فدرال سیستم.

علاوه بر این، 3 نوع دادگاه فدرال چیست؟

جدای از سه سطح دادگاه های عمومی فدرال (منطقه، استیناف و دادگاه عالی ) همچنین چندین قاضی قاضی ایالات متحده در هر ناحیه وجود دارد.

همچنین، سیستم های مختلف دادگاه چیست؟ درک سیستم های مختلف دادگاه

 • دادگاه شهرداری، دادگاه شهر، دادگاه روستا.
 • دعاوی کوچک، مدنی ویژه، دادگاه منطقه.
 • دادگاه های شهرستان -- کیفری و مدنی.
 • دادگاه های عدالت.
 • دادگاه های اداری
 • دادگاه های استیناف
 • دادگاه عالی، دادگاه تجدیدنظر و غیره.
 • دادگاه های فدرال

علاوه بر این، 4 نوع دادگاه فدرال چیست؟

درباره انواع مختلف دادگاه های فدرال بیشتر بدانید

 • دادگاه عالی. دیوان عالی عالی ترین دادگاه در ایالات متحده است.
 • دادگاه های تجدید نظر. 13 دادگاه استیناف وجود دارد که در زیر دادگاه عالی ایالات متحده مستقر هستند و آنها را دادگاه های استیناف ایالات متحده می نامند.
 • دادگاه های منطقه
 • دادگاه های ورشکستگی
 • ماده اول دادگاه ها

3 نوع دادگاه در سیستم قضایی هند کدامند؟

سیستم قضایی هند شامل دادگاه عالی ، دادگاه عالی ، و دادگاه منطقه یا دادگاه تابعه

توصیه شده: