آیا سازمان جمع آوری می تواند بدهی را بعد از 7 سال وصول کند؟
آیا سازمان جمع آوری می تواند بدهی را بعد از 7 سال وصول کند؟

تصویری: آیا سازمان جمع آوری می تواند بدهی را بعد از 7 سال وصول کند؟

تصویری: آیا سازمان جمع آوری می تواند بدهی را بعد از 7 سال وصول کند؟
تصویری: تاریخچه غرق شدن کشتی MS Hans Hedtoft 2023, دسامبر
Anonim

چی هفت - سال علامت گذاری به معنی. بعد از هفت سال ها ، اکثر موارد منفی اراده به سادگی از گزارش اعتباری خود بیفتید. شما هنوز بدهکار خود را حتی زمانی که بدهی دیگر در گزارش اعتباری شما ذکر نشده است. طلبکاران، وام دهندگان و بدهی کلکسیونرها می توان همچنان از مجاری قانونی مناسب استفاده کنید جمع آوری را بدهی از شما

به همین ترتیب، وصول بدهی تا چه زمانی می تواند از نظر قانونی بدهی قدیمی را پیگیری کند؟

هر ایالت قانونی دارد که از آن به عنوان «قانون محدودیت ها» یاد می شود، که دوره زمانی را مشخص می کند که طی آن بستانکاران یا کلکسیونرها ممکن است از وام گیرندگان برای وصول شکایت کند بدهی ها به در اکثر ایالت ها، آنها بین 4 تا 6 سال پس از آخرین پرداخت انجام می شوند بدهی.

پس از آن، سوال این است که آیا مجموعه ها هرگز از بین می روند؟ بدهی هایی که وارد می شوند مجموعه ها به طور کلی یکسان رفتار می شود و با قوانین یکسانی بازی می کنند. در بیشتر موارد، تا هفت سال طول می‌کشد تا گزارش‌های اعتباری شما از بین بروند. با این حال، پزشکی مجموعه ها انجام می دهند از نظر نحوه گزارش دهی آنها چند ابهام دارند.

همچنین بدانید آیا وصول بدهی بعد از 10 سال می تواند وصول کند؟

دلیلش این است که بدهکاران تعداد محدودی داشته باشد سال ها - معروف به قانون محدودیت- برای شکایت از شما جمع آوری . بعد از که، شما بدون پرداخت بدهی ها "موقعیت زمانی" در نظر گرفته می شوند. عبارت ' جمع کننده بدهی ' شامل طلبکاران اصلی نمی شود که جمع آوری خودشون بدهی ها.

آیا وصول بدهی ها هرگز تسلیم می شوند؟

اکثر طلبکاران به دنبال قدیمی هستند بدهی ها تا زمانی که تمام گزینه های قانونی خود را تمام کنند. تا زمانی که قانون محدودیت ها منقضی نشده باشد، احتمال دارد شما باشید اراده تماس گرفته شده توسط بدهکاران به شما اراده نیاز به آمدن بالا با برنامه ای برای پرداخت آنچه بدهی دارید، یا می توانید پایان دهید بالا در دادگاه.

توصیه شده: