سطح اژدر چیست؟
سطح اژدر چیست؟

تصویری: سطح اژدر چیست؟

تصویری: سطح اژدر چیست؟
تصویری: Iran IRIB1 report on development subsurface Torpedo ایران ساخت اژدر زیر سطح دریایی 2023, دسامبر
Anonim

آ سطح اژدر یک روح است مرحله برای استفاده در فضاهای تنگ طراحی شده است. جانسون مرحله ارائه می دهد سطوح اژدر ساخته شده در ایالات متحده در طول های مختلف از 6 تا 12 اینچ. سطوح اژدر نه تنها می تواند پیدا کند مرحله و شاقول، ویال سوم می تواند یک زاویه 45 درجه عالی پیدا کند.

همچنین باید بدانید که سطح اژدر چه کاربردی دارد؟

سطوح اژدر تنها با دو لوله هستند استفاده شده برای تعیین افقی یا عمودی واقعی -- مرحله یا شاقول آ مرحله با لوله سوم در مورب 45 درجه تنظیم شده است استفاده شده برای بررسی زاویه 45 درجه

انواع مختلف سطوح چیست؟ وجود دارد انواع سطوح مختلف مانند دامپی مرحله ، ی مرحله ، کوشینگ مرحله ، کج شدن مرحله ، آشپزی برگشت پذیر است مرحله و اتوماتیک مرحله ابزار تسطیح در نقشه برداری فرآیند اندازه گیری فواصل عمودی در نقشه برداری را تسطیح می گویند.

در اینجا چرا به آن تراز اژدر می گویند؟

آ سطح اژدر کوچک است - از 6 اینچ تا 12 اینچ - و دارای ویال هایی است که نشان دهنده شاقول است. مرحله و گاهی 45 درجه. به دلیل سطوح اژدر اندازه و شکل کوچکی دارند، آنها برای کار در فضاهای تنگ ایده آل هستند.

سطح اژدر چقدر دقیق است؟

وقتی صحبت از مقایسه می شود سطوح اندازه گیری به طور کلی در کسری از یک اینچ در هر اینچ به یکدیگر داده می شود. به عنوان مثال، بسیار سطوح دقیق آیا آنهایی که دارای 0.0005”/1” هستند دقت ، یا بهتر. این بدان معناست که مرحله حداکثر خاموش است. 0005 اینچ در هر اینچ در طول در مرحله.

توصیه شده: