جکسون چگونه سعی کرد مشکلات اقتصادی را که منجر به وحشت سال 1837 شد متوقف کند؟
جکسون چگونه سعی کرد مشکلات اقتصادی را که منجر به وحشت سال 1837 شد متوقف کند؟

تصویری: جکسون چگونه سعی کرد مشکلات اقتصادی را که منجر به وحشت سال 1837 شد متوقف کند؟

تصویری: جکسون چگونه سعی کرد مشکلات اقتصادی را که منجر به وحشت سال 1837 شد متوقف کند؟
تصویری: اينو ببينيد تا ديگه از جن نترسيد 2023, دسامبر
Anonim

در سال 1832، اندرو جکسون دستور برداشت وجوه دولت فدرال از بانک ایالات متحده را صادر کرد، یکی از اقداماتی که در نهایت منجر به وحشت سال 1837 شد به عمل او در اصل از ادامه حیات بانک ایالات متحده پس از سال 1836 جلوگیری کرد.

به همین ترتیب، اندرو جکسون چگونه تلاش کرد تا مشکلات اقتصادی را که به وحشت سال 1837 منجر شد، متوقف کند؟

جکسون سیاست ها وحشت 1837 تحت تأثیر قرار گرفت اقتصادی سیاست های رئیس جمهور جکسون به در دوره او، جکسون بخشنامه Specie را با دستور اجرایی ایجاد کرد و از تمدید اساسنامه بانک دوم ایالات متحده خودداری کرد. منتهی شدن وجوه دولتی از بانک برداشت شود

بعلاوه، اثرات وحشت 1837 چه بود؟ بخشنامه Specie خواستار پرداخت برای خرید زمین های عمومی شد بود ساخته شده منحصراً در طلا یا نقره. همچنین اعتبار را خشک کرد که منجر به وحشت 1837.

اثرات وحشت 1837 عبارت بودند از:

  • سلب مالکیت و ورشکستگی.
  • کارخانه ها، آسیاب ها و معادن تعطیل شدند.
  • بیکاری افزایش یافت.
  • شورش نان برپا شد.

همچنین باید بدانید که چه چیزی به وحشت سال 1837 پایان داد؟

1837 – 1843

دلایل ترسناک 1837 چه بود؟

قیمت بالای پنبه، اعتبارات خارجی و داخلی آزادانه در دسترس، و تزریق گونه از اروپا باعث رونق اقتصاد آمریکا شد. همچنین، فروش زمین های غربی توسط دولت فدرال، قیمت های وام را تنظیم می کرد. بانک های آمریکایی با کاهش قیمت ها و کند شدن فعالیت های اقتصادی 40 درصد کاهش یافتند.

توصیه شده: