فهرست مطالب:

آیا تحلیل ایمنی شغلی توسط OSHA مورد نیاز است؟
آیا تحلیل ایمنی شغلی توسط OSHA مورد نیاز است؟

تصویری: آیا تحلیل ایمنی شغلی توسط OSHA مورد نیاز است؟

تصویری: آیا تحلیل ایمنی شغلی توسط OSHA مورد نیاز است؟
تصویری: ۱۰ شغل برتر جهان در ۱۰ سال آینده 2023, نوامبر
Anonim

OSHA به گواهی کتبی نیاز دارد که ارزیابی خطر انجام شده است. استفاده از a تجزیه و تحلیل خطرات شغلی (JHA) یا تحلیل امنیت کار رویکرد (JSA) که خطرات فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی یا سایر خطرات بالقوه را برای هر وظیفه کاری شناسایی می کند.

به همین ترتیب، سؤال می شود که تحلیل ایمنی شغلی چیست و چه زمانی باید از آن استفاده کرد؟

آ تحلیل امنیت کار (JSA) رویه ای است که به ادغام پذیرفته شدگان کمک می کند ایمنی و اصول و شیوه های بهداشتی را به یک کار خاص یا کار عمل. در JSA ، هر مرحله اساسی از کار شناسایی خطرات احتمالی و توصیه ایمن ترین راه برای انجام این کار است کار.

پس از آن، سوال این است که تفاوت بین تجزیه و تحلیل خطر شغلی و تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی چیست؟ آ تحلیل امنیت کار (JSA) یک است ایمنی تکنیک مدیریتی که بر روی آن تمرکز دارد و برای شناسایی و کنترل استفاده می شود خطرات مرتبط است با یک شغل یا وظیفه به آ تجزیه و تحلیل خطرات شغلی (JHA) اصطلاحی است که توسط OH&S برای "تکنیکی که بر روی تمرکز دارد کار وظایف به عنوان راهی برای شناسایی خطرات قبل از وقوع آنها

در این راستا، چگونه تحلیل ایمنی شغلی را انجام می دهید؟

خلاصه ای از 4 مرحله یک تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی (JSA)

  1. شغلی را برای تجزیه و تحلیل انتخاب کنید. در برخی مواقع شما به طور ایده آل برای هر کاری که در محل کار خود انجام می دهید یک JSA انجام می دهید.
  2. کار را به وظایف خاص تقسیم کنید.
  3. خطرات و خطرات موجود در هر کار را تعیین کنید.
  4. شناسایی کنترل های پیشگیرانه و خطر باقی مانده.

JSA OSHA چیست؟

تحلیل امنیت کار ( JSA ) یک فرآیند قابل اعتماد و ضروری برای ادغام بهترین شیوه های EHS با وظایف شغلی فردی به منظور بهبود ایمنی و کارایی محل کار است. به اختصار، JSA یک فرآیند رسمی برای ارزیابی خطرات محیط کار، و برای توسعه و اجرای روش های پیشگیری از خطر است.

توصیه شده: