RTM چیست برای چه استفاده می شود؟
RTM چیست برای چه استفاده می شود؟

تصویری: RTM چیست برای چه استفاده می شود؟

تصویری: RTM چیست برای چه استفاده می شود؟
تصویری: RTM چیست و چرا؟ 2023, نوامبر
Anonim

در یک پروژه توسعه نرم افزار ، ماتریس قابلیت ردیابی الزامات ( RTM ) سندی است که هست استفاده شده برای تأیید اینکه همه الزامات به موارد آزمایشی مرتبط هستند. این کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که تمام الزامات در مرحله آزمایش پوشش داده می شود.

با توجه به این موضوع، هدف از RTM چیست؟

ماتریس ردیابی الزامات ( RTM ) سندی است که الزامات را در طول فرآیند اعتبار سنجی به هم پیوند می دهد. این هدف ماتریس ردیابی نیازمندی ها این است که اطمینان حاصل شود که تمام الزامات تعریف شده برای یک سیستم در پروتکل های تست آزمایش می شوند.

علاوه بر این، چگونه RTM را تهیه می کنید؟ نحوه تهیه ماتریس ردیابی مورد نیاز (RTM):

  1. تمام اسناد مورد نیاز موجود را جمع آوری کنید.
  2. برای هر یک از نیازها یک شناسه نیازمندی منحصر به فرد اختصاص دهید.
  3. موارد تست را برای هر یک از نیازها ایجاد کنید و شناسه‌های پرونده آزمایشی را به شناسه درخواست مربوطه پیوند دهید.

در اینجا، RTM در آزمایش با مثال چیست؟

ماتریس ردیابی مورد نیاز ( RTM ) جدولی است (عمدتاً یک صفحه گسترده) که نشان می دهد آیا هر یک از نیازها دارای یک مورد آزمایشی/مورد مربوطه هستند تا مطمئن شوند که آیا نیاز برای پوشش داده شده است یا خیر. آزمایش کردن به اساساً برای اطمینان از اینکه همه الزامات و درخواست‌های تغییر آزمایش شده یا خواهند شد استفاده می‌شود.

RTM در تحلیل کسب و کار چیست؟

یک ماتریس ردیابی الزامات ( RTM ) ابزاری است که برای شناسایی و پیگیری نیازمندی ها در طول چرخه عمر پروژه استفاده می شود. آ RTM می تواند بخشی از کسب و کار سند الزامات (BRD) یا سند جداگانه خود. تحلیلگران کسب و کار می تواند استفاده کند RTM برای پیگیری الزامات در هر مرحله از پروژه.

توصیه شده: