آیا درآمد معوق شامل نسبت جاری می شود؟
آیا درآمد معوق شامل نسبت جاری می شود؟

تصویری: آیا درآمد معوق شامل نسبت جاری می شود؟

تصویری: آیا درآمد معوق شامل نسبت جاری می شود؟
تصویری: ریچارد ویلکینسن : چگونه نابرابری اقتصادی به جوامع آسیب می زند 2023, نوامبر
Anonim

اینها عبارتند از حسابهای پرداختنی ، تعطیلات جمع شده ، درآمد معوق ، موجودی ها و مطالبات. بنابراین اگر شغل شما شامل مدیریت هر یک از این دارایی ها یا بدهی ها می شود، باید بدانید که چگونه اقدامات و تصمیمات شما می تواند بر شرکت تاثیر بگذارد. نسبت فعلی.

به همین ترتیب ممکن است پرسیده شود که آیا درآمد معوق شامل سرمایه در گردش می شود؟

به دست نیاورده درآمد ، یا درآمد معوق ، معمولاً نشان دهنده بدهی جاری یک شرکت است و بر آن تأثیر می گذارد سرمایه در گردش با کاهش آن از آنجایی که بدهی های جاری بخشی از سرمایه در گردش ، موجودی فعلی از دست نیافته درآمد یک شرکت را کاهش می دهد سرمایه در گردش.

به همین ترتیب، نسبت جریان سالم چیست؟ قابل قبول نسبت های فعلی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و به طور کلی بین 1.5٪ و 3٪ برای سالم کسب و کار. وقتی یک نسبت فعلی کم است و جاری بدهی ها فراتر می رود جاری دارایی ها ( نسبت فعلی زیر 1 باشد، در این صورت ممکن است شرکت در انجام تعهدات کوتاه مدت خود با مشکل مواجه شود ( جاری بدهی ها).

علاوه بر این، آیا درآمد معوق بدهی محسوب می شود؟

درآمد معوق در ترازنامه شرکتی که پیش پرداخت دریافت می کند به عنوان بدهی شناسایی می شود. این به این دلیل است که در قالب محصولات یا خدمات بدهی نسبت به مشتری تعهد دارد.

درآمد معوق را چگونه محاسبه می کنید؟

درآمد معوق پولی است که یک شرکت قبل از کسب آن دریافت می کند. به عبارت دیگر، به تعویق افتاد درآمدها هنوز درآمد نیستند و بنابراین هنوز نمی توان در مورد آن گزارش داد درآمد بیانیه. در نتیجه، مقدار به دست نیاورده باید باشد به تعویق افتاد به ترازنامه شرکت که در آنجا به عنوان بدهی گزارش می شود.

توصیه شده: