چند کانال شل می توانید داشته باشید؟
چند کانال شل می توانید داشته باشید؟

تصویری: چند کانال شل می توانید داشته باشید؟

تصویری: چند کانال شل می توانید داشته باشید؟
تصویری: به ارمغان آوردن. اودسا ماما. 18 فوریه. دستور پخت گوشت خوک. نمای کلی چاقوها 2023, دسامبر
Anonim

هیچ محدودیتی برای چگونگی وجود ندارد کانال های زیادی که می توانید داشته باشید یا ایجاد کنید سستی . اگر چه، اگر شما ' دوباره در طرح رایگان، تو خواهی داشت برای حرکت به طرح حرفه ای - اگر شما هنوز می خواهید به تاریخچه چت دسترسی داشته باشید، در کانال ها که شما ایجاد - پس از شما محدودیت رایگان 10000 پیام را داشته باشید.

با در نظر گرفتن این موضوع، چند کاربر می توانید در حالت Slack رایگان داشته باشید؟

برای تیم های کوچک که می خواهند به امتحان کنید سستی برای مدت نامحدود سستی تمام پیام های شما را برای شما ، ولی تو می توانی فقط 10000 مورد اخیر را ببینید و جستجو کنید رایگان طرح. از ادغام ها استفاده کنید به با ابزارها و خدمات ارتباط برقرار کنید شما استفاده روزمره

همچنین، آیا می‌توانید کانال‌های فرعی را در حالت slack داشته باشید؟ 2 پاسخ. نه، تو می توانی نه کانال داشته باشد در یک کانال در Slack . به عنوان یک راه حل شما می توانستید نام ببرید کانال ها به گونه ای که منعکس می کنند زیر - کانال ها . این هم همین است سستی در صفحه مستندات خود درباره سازماندهی و نامگذاری توصیه می کند کانال ها.

با توجه به این موضوع، کانال‌ها در حالت Slack چه هستند؟

به اشتراک گذاشته شده است کانال ها اجازه دهید دو سازمان مجزا در یک واحد با هم کار کنند کانال ، هر کدام از خود سستی فضای کار آنها می توانند عمومی یا خصوصی باشند، اما فقط برای طرح های پولی در دسترس هستند. در طرح‌های استاندارد، پلاس، و Enterprise Grid، از آنها برای همکاری با شرکت‌های خارجی و شرکا استفاده کنید.

آیا می توانید چندین فضای کاری را در شلوغی داشته باشید؟

بهترین استفاده را از شما SlackWorkspaces شما می توانید نیز باز شود چندین فضای کاری که در ناهمسان برگه ها و همه آنها را به یکباره ردیابی کنید. علاوه بر این، دیدن همه کانال ها شما دارید دسترسی به در همان برنامه آسان است. متاسفانه، تو می توانی ترکیب نکن فضاهای کاری چندگانه در یک شیشه واحد

توصیه شده: