فهرست مطالب:

چه عواملی روی سطح آب تاثیر می گذارد؟
چه عواملی روی سطح آب تاثیر می گذارد؟

تصویری: چه عواملی روی سطح آب تاثیر می گذارد؟

تصویری: چه عواملی روی سطح آب تاثیر می گذارد؟
تصویری: ۵ راز داشتن نفوذ کلام و قدرت تاثیر گذاری در حرف زدن 2023, نوامبر
Anonim

جداول آب تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد:

  • بارندگی فصلی و خشکسالی.
  • آلودگی به نمک
  • نیترات ها و فسفات ها از کودها.
  • باکتری ها از باغچه رواناب یا سیستم های سپتیک
  • آفت کش ها و کودها.

به این ترتیب چه عواملی بر سطح سطح ایستابی تأثیر می گذارد؟

رطوبت و بارندگی زیاد باعث میز آب نسبتا نزدیک به سطح بالا بیاید. به صورت محلی، میز آب در دره های توپوگرافی به سطح نزدیک تر از تپه ها قرار خواهد گرفت.

در ادامه سوال این است که چه عواملی در کاهش آب های زیرزمینی نقش دارند؟ علل کاهش آب های زیرزمینی

  • کاهش آب زیرزمینی معمولاً به دلیل پمپاژ مکرر آب از زمین رخ می دهد.
  • ما به طور مداوم آب زیرزمینی را از سفره های زیرزمینی پمپاژ می کنیم و زمان کافی برای تکمیل خود را ندارد.
  • نیازهای کشاورزی به مقدار زیادی آب زیرزمینی نیاز دارد.

در اینجا عوامل موثر بر آب های زیرزمینی چیست؟

توپوگرافی و زمین شناسی غالب هستند عوامل کنترل کردن آبهای زیرزمینی جریان. ذخیره سازی ویژگی یک سفره آب برای ذخیره آب را توصیف می کند.

اگر سطح آب خیلی بالا باشد چه اتفاقی می افتد؟

با ادامه بارش ها، میز آب بالا می رود. جداول آب می تواند مرتفع شود چه زمانی آنها بیشتر دریافت می کنند اب از تخلیه آنها. این می تواند از غیر معمول باشد بالا مقدار باران یا بیش از حد اب از جانب بالاتر ارتفاعات جداول آب بالا اغلب بالاتر از سطح طبقات زیرزمین یا فضاهای خزنده هستند.

توصیه شده: